Cybersecurity

TU Delft en Havenbedrijf Rotterdam gaan een nieuw dataplatform voor grondkerende constructies ontwikkelen. Hierdoor wordt het straks veel gemakkelijker om besluiten te nemen over hoe en wanneer kademuren, damwanden en delen van kunstwerken moeten worden beheerd. Vandaag tekenden Egbert van der Wal en prof.dr.ir. Stefan Aarninkhof tijdens de conferentie Ports & Waterways een Memorandum of Understanding waarin de gezamenlijke inzet en de samenwerking met onder andere DigiShape en SmartPort werd bekrachtigd.

Afbeelding: Quay wall Amaliahaven, by M. van Koningsveld, licenced under CC BY-SA 4.0

Data over grondkerende constructies, zoals kademuren en damwanden, is vaak niet goed toegankelijk of moeilijk beschikbaar doordat ze over verschillende asset-owners verspreid zijn. Dat maakt het erg lastig om gedegen analyses te maken van de 'bewezen' sterkte van deze constructies. Ook is vaak niet bekend hoe zwaar, of op welke manier, ze de afgelopen tientallen jaren zijn belast. Desondanks moeten er wel besluiten worden genomen over het moment en de manier waarop ze vervangen of gerenoveerd gaan worden.

Feitelijke staat van het areaal

Door het ontwikkelen van een open dataplatform, waarop het Havenbedrijf Rotterdam en andere beheerders hun data kunnen delen, hopen de samenwerkingspartners meer inzicht te geven in de feitelijke staat van het areaal. Ook gaat TU Delft, op basis van de aangeleverde data, methoden ontwikkelen voor het beter beoordelen, toekomstbestendig vervangen en beheren van de infrastructuur.

Het eerste project, dat in juni 2022 start, gaat op basis van data van ankerproeven inzicht geven in de bewezen sterkte van kademuren. Hierdoor zou bijvoorbeeld kunnen blijken dat kademuren wellicht sterker zijn dan gedacht en meer of anders belast kunnen worden. Daarnaast wordt er gewerkt aan een project dat op basis van installatiedata de kennisonzekerheid over de ondergrond kan reduceren.

Klein beginnen en dan opschalen

“Deze programmalijn past bij uitstek binnen het DigiShape gedachtengoed,” aldus Chris Karman, programmamanager van DigiShape. “We beginnen klein, met twee organisaties die een dataproduct ontwikkelen om een nijpend probleem in de watersector aan te pakken: de vervanging en renovatie van kademuren en damwanden. Maar de ambities zijn groot: we nodigen andere data eigenaren uit om aan te sluiten en als het product staat en zijn bruikbaarheid heeft bewezen, kan de hele watersector er gebruik van gaan maken.”

Meer weten?

Lees meer over de programmalijn Grondkerende waterconstructies.
Schrijf je in voor de DigiShape nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

ondertekening mou

Chris Karman (DigiShape), Dirk Koppenol (Smartport) Mark van Koningsveld (TU Delft), Stefan Aarninkhof (TU Delft), Egbert van der Wal (Port of Rotterdam) met de ondertekende MoU.

Meeting

Als consultancy bedrijf moet je vaak door allerlei hoepels van inkoop en regelgeving heen springen om in projecten te mogen uitvoeren. Bij DigiShape werkt dat anders: je bent met gelijkgestemden van zowel overheden als commerciële partijen in gesprek en inventariseert samen welke mogelijke oplossingen er zijn voor de problemen die er spelen. Dat geeft veel positieve energie.

Bart van Mierlo, PeriPlus

Organisatie en partners