GeoSpatial.Chat NoordzeeBij het DigiShape symposium op 13 april 2021 zijn vijf prototypes uitgewerkt die de digitalisering van de watersector kunnen versnellen. Aan elk van de projectleiders stellen we vijf vragen. Vandaag zijn Gerben de Boer (Van Oord) en Barbara Schoute (Informatiehuis Marien) aan de beurt met GeoSpatial.Chat.

1.Wat is GeoSpatial.Chat?

“In tijden van Corona hebben we leren werken met veel digitale ontmoetingsplatforms - waaronder spatial.chat. Daarin kun je rondlopen en mensen tegenkomen. Dit wilden we combineren met Waterdata en die combinatie hebben we GeoSpatial.Chat gedoopt. Daarin kun je netwerkevents, projectbezoeken en dialoogsessies hosten op een virtueel platform. Kaarten met datalayers komen in GeoSpatial.Chat als achtergrond, bijvoorbeeld van de Noordzee met windmolenparken of van de Waddenzee met alle kabels en leidingen die er liggen. Vervolgens lopen de deelnemers virtueel over die kaart en ontmoeten elkaar op plekken die voor hen relevant zijn."

2. Heb je een voorbeeld hoe je dit zou kunnen gebruiken?

GeoSpatial.Chat Waddenzee“Neem de kabelproblematiek bij Schiermonnikoog. Dit onderwerp beslaat allerlei werkgebieden en belangen, zoals visserij, windmolens, ecologie, et cetera. Waar de ene stakeholder een bepaalde bocht in de kabel heel belangrijk vindt, houdt de ander zich bezig met de ecologie bij de kust. In de GeoSpatial.Chat kun je een virtueel sitebezoek organiseren, waarmee je een veel groter gebied beslaat en waarbij je kunt praten met die mensen die jouw interesse delen."

3. Hoe kwamen jullie op het idee?

“Het DigiShape symposium maakte gebruik van de spatial.chat software. We zagen daarin een mooi voorbeeld hoe je elkaar virtueel kunt ontmoeten en verhalen kunt delen. Dat onderwerp is bij het bouwen van modellen en DigiTwins vaak onderbelicht. Als we onze kaarten en datalayers, bijvoorbeeld vanuit de Dataviewer van Informatiehuis Marien, kunnen inladen in GeoSpatial.Chat en daar de gesprekken kunnen gaan voeren, hebben we een krachtig instrument om mensen en data direct met elkaar te verbinden."

4. Hoe ver zijn jullie met de ontwikkeling?

“Voordat er geld wordt uitgegeven, willen we de GeoSpatial.Chat eerst een paar keer uitproberen in DigiShape verband. We gaan kijken of we er use cases mee kunnen ondersteunen en meerwaarde kunnen halen uit de functies van spatial.chat. Een vervolgstap zou kunnen zijn om een koppeling te bouwen met dataviewers of DigiTwins, waardoor we virtueel door de projecten kunnen lopen waar we aan werken."

5. Welk ultieme probleem lost GeoSpatial.Chat volgens jullie op?

Dat de mens vaak wordt vergeten door de techniek. We richten ons op het inzichtelijk maken van problemen en oplossingen, maar uiteindelijk gaat het altijd om mensen, belangen en gesprekken.”

Sluis

Door nieuwe technologische ontwikkelingen is het zeker dat we op een andere manier gaan varen. Maar hoe dat er precies uitziet, en welke gevolgen dat heeft voor onze infrastructuur, daar is nog geen eenduidig beeld over. Om hier een gezamenlijke aanpak voor te ontwikkelen, moeten we heel nauw samenwerken als watersector. Dat doen we binnen DigiShape.

Tom van der Schelde (RWS), programmalijn trekker Water en Logistiek

Programmalijn Water en Logistiek