Satellietbeeld ZeelandBij het DigiShape symposium op 13 april 2021 zijn vijf prototypes uitgewerkt die de digitalisering van de watersector kunnen versnellen. Konstantin Ivushkin, Frank Klein Schaarsberg (Witteveen + Bos) en Bas Kolen (HKV) bespreken hieronder het prototype Dijkmonitoring met Remote Sensing. 

1.Wat houdt deze case in?

“Met deze tool gebruiken we satellietdata om de dijk te beoordelen door te meten hoeveel grondvolume zich binnen de dijk bevindt. We kijken naar veranderingen in het volume en de opbouw van de kering (zoals kruin, talud en voorland) en relateren deze aan impact op dijksterkte. Dat leidt tot een soort van aandachtspunten kaart waarbij we denken dat veranderingen ten opzichte van een eerdere meting of zichtjaar wel eens kunnen leiden tot een zwakkere kering. Het doel is dus om een snelle beoordeling te maken van deze ‘zwakste’ onderdelen. Het resultaat kan vervolgens worden gebruikt om een locatiebezoek voor te bereiden en deze onderdelen nader te bekijken."

2. Wat was de aanleiding om bij het DigiShape symposium met dit idee aan de slag te gaan?

“Momenteel worden dijken elke 6 tot 12 jaar beoordeeld, dus niet zo vaak. Er is een duidelijke vraag vanuit de professionele gemeenschap naar meer kostenefficiënte monitoringmethoden, die preventief en gerichter onderhoud mogelijk maken. Het gebruik van Remote Sensing kan een onderdeel zijn van een oplossing voor deze vraag.

Verder past de voorgestelde toepassing goed aan bij de aspiraties van DigiShape, omdat we het hebben over het gebruik van gegevens en geavanceerde analysetechnieken voor innovaties in de watersector. We zijn van plan diverse gegevens te gebruiken, zoals drone-beelden en LiDAR-metingen en hier nieuwe analysemethoden bij te gebruiken, zoals machine learning."

3. Wie gaan hier uiteindelijk profijt van hebben?

“Als eindgebruiker van deze tool zien we waterschappen en andere organisaties die zich bezighouden met onderhoud en monitoren van dijken."

4. Zijn jullie nog op zoek naar bepaalde kennis of expertise?

“De expertise die we nu missen, is de kennis over hoe parameters die we met Remote Sensing kunnen monitoren (zoals bodemvolume, vervormingssnelheid, verandering in vegetatie) kwantitatief samenhangen met interne processen binnen een dijk. Wat is de drempel waarboven sommige risico's toenemen en welke veranderingen zijn normaal en veilig?"

5. Wat is nu de volgende stap?

"We gaan eerst de specialisten met deze expertises raadplegen om vervolgens de kenniskloof te dichten die er nog is. Vervolgens gaan we de meest veelbelovende indicatoren èn de bijbehorende drempels voor Remote Sensing vaststellen.”

Project 3D platform

We visualiseren de Noordzee via een VR-bril met een koptelefoon. Zo kun je vanuit verschillende gezichtspunten, zowel onder water als boven water zien en horen wat er gebeurt als je een windmolenpark op zee bouwt of als er een boot komt overvaren. Alles wat je beleeft is gebaseerd op echte data, dus niet fictief. Dat is volgens mij uniek, ik heb hier in ieder geval nog geen andere voorbeelden van gezien.

Petra Jeurissen, RWS

Project 3D platform