Chris KarmanHet is inmiddels zomer 2020, een mooi moment om als kwartiermaker terug te kijken op een dynamisch half jaar. Vorig jaar is door de founding partners van DigiShape hard gewerkt aan het leggen van een stevige basis.

Wellicht het belangrijkste voor een innovatie platform is het hebben van een brede community. Door te werken aan concrete projecten, onze use-cases, hebben ruim 350 mensen zich verbonden aan de community. Tijdens de DigiShape dagen brainstormen zij mee over de ontwikkeling van nieuwe, digitale oplossingen voor de watersector. Het is juist de grote diversiteit binnen de community (expertise èn achtergrond) die het voor partners zo waardevol maakt om hun uitdagingen voor te leggen aan de DigiShape community. Je gaat altijd enorm verrijkt naar huis!

Focus op data science en de grote maatschappelijke uitdagingen

Het is dan ook deze meerwaarde die ertoe heeft geleid dat inmiddels 14 organisaties zich hebben verbonden als partner van DigiShape. Ook hier zien we dezelfde diversiteit aan organisaties: bedrijfsleven van groot tot klein, onderwijsinstellingen, onderzoeksorganisaties en overheid. Met deze fantastische uitbreiding van het aantal partners (en nieuwe partners zijn altijd welkom!) is DigiShape in een nieuwe fase terecht gekomen. De individuele ‘use-cases’ zijn inmiddels onderdeel geworden van een integraal programma met focus op zowel data science als op de grote maatschappelijke uitdagingen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van multi-cloud oplossingen om eenvoudig data te delen uit verschillende bronnen. Dit is dan weer van essentieel belang voor de ontwikkeling van een digital twin om de toestand van de dijken te bewaken of het ontwikkelen van een Artificial Intelligence tool om droogteschade te voorspellen in de landbouw.

Interactief, ook online

Covid-19 heeft natuurlijk ook voor de nodige uitdagingen gezorgd. Een belangrijke succesfactor van DigiShape zijn de DigiShape dagen om de community bijeen te brengen. Deze dagen hebben we gelukkig snel kunnen vervangen door webinars. Hierin is DigiShape natuurlijk niet uniek, maar we zijn er echt in geslaagd om elk webinar in hoge mate interactief te maken. Dat heb ik nog niet bij andere initiatieven op deze wijze meegemaakt en dat maakt mij trots op de DigiShape gemeenschap!

DigiShape verder positioneren

Vooruitkijkend verwacht ik dat het nog wel even zal duren voordat we weer in grote getalen fysiek bij elkaar kunnen komen. Nu we elkaar ook online goed kunnen vinden, zal ons dat niet tegenhouden om verder te werken aan de ambities van DigiShape. We gaan bijvoorbeeld aan de slag om DigiShape een duidelijke plaats te geven in nationale initiatieven zoals bijvoorbeeld de AI Coalitie, om daarin de watersector te positioneren. Daarnaast verwacht ik een grote bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen zoals droogte, door nauwe samenwerking met bestaande gremia. Binnen DigiShape creëren we massa en versnelling door digitale componenten van allerlei projecten en initiatieven te verbinden, zonder dat deze hun eigenheid en autonomie verliezen. Hiermee ontstaat er een win-win voor iedereen!

Rest mij nu niets anders dan iedereen een hele mooie zomer te wensen! DigiShape gaat een paar weken op een laag pitje; dat geeft mij tijd voor mijn andere passie (zie foto). Na de zomer zijn we er weer!

Chris Karman bij zijn houtoven

 

Multicloud

Binnen DigiShape creëren we massa en versnelling door digitale componenten van allerlei projecten en initiatieven te verbinden, zonder dat deze hun eigenheid en autonomie verliezen. Hiermee ontstaat er een win-win voor iedereen!

Chris Karman, kwartiermaker DigiShape

Over Digishape