MSP NorthseeHet Maritime Spatial Planning (MSP) Challenge Simulation Platform is door Breda University of Applied Sciences (BUas) ontwikkeld om beleidsmakers, stakeholders en studenten inzage te geven in de maritieme (blauwe) economie en het mariene milieu, en hoe deze te verbeteren met ruimtelijke plannen.

MSP Challenge integreert de best beschikbare geo, maritieme en marine data met simulatiemodellen voor ecologie, scheepvaart en energieproductie. Het platform is ontworpen om gebruikers ge├źngageerd te krijgen. Het is uitstekend voor het betrekken van stakeholders, ruimtelijke planning op basis van co-design, kennisontwikkeling en onderwijs.

Om dit allemaal te bewerkstelligen wordt er gebruik gemaakt van de nieuwste gametechnologie en een game design denkwijze.
De MSP Challenge Noordzee editie levert een stevige basis voor de Digital Twin van de Noordzee, met nadruk op de Nederlandse EEZ.

De software is gratis en open source en wordt de komende jaren verder doorontwikkeld in allerlei projecten. Ga naar www.mspchallenge.info om het te downloaden en te installeren.

Zeewering West-Kapelle

Met de use case Logistieke simulatie toolbox integreren we ons inzicht in het watersysteem met kennis over de logistiek. Deze economische component maakt het extra interessant

Mark van Koningsveld, TU Delft

Programmalijn Water en Logistiek