bruinvisVirCon is een tool om de effecten van planvormings-keuzes te simuleren. Hoe gaat dit nu in zijn werk? Met behulp van tools zoals de Digitwin kaartapplicatie en de MSP challenge ontdek je de meest interessante locaties op basis van zorgvuldig gekozen kaartlagen. Vervolgens open je de VirCon omgeving en komen de getallen tot leven.

Stel: Het gebied is gekozen en je beweegt je nu door het in aanbouw zijnde windpark. Je ziet de schepen af en aan varen, je hoort het heien en ziet de bruinvissen het gebied verlaten. Het water wordt troebel en weer helder naarmate de bouw vordert. We maken nu een sprong in de tijd: Het park is klaar, je ziet de vaarwegen (al dan niet omgelegd vanwege het park), de olieplatformen met helikopterplatforms en ziet dat er een rode zone om het militaire gebied is weergegeven. We maken nog een sprong in de tijd en zijn nu 10 jaar verder: Je ziet dat de constructies onder water zijn aangegroeid met mosselen, het zeewier van de Noordzeeboerderij wappert vrolijk door je haren…

Waarom VirCon?

virconOp basis van alle beschikbare data kun je slimme beslissingen nemen, maar dan moet je dit wel duidelijk communiceren naar alle betrokken partijen. Elke partij kijkt immers met zijn eigen blik naar de beschikbare gegevens en gemaakte keuzes. Met behulp van VirCon kun je een gezamenlijk beeld creëren dat begrijpelijk is voor alle partijen. Je hoeft immers geen data-expert te zijn om geluidsoverlast, migratie van ecologie en impact op de vaarroutes te ervaren in een virtuele wereld. Bovendien stimuleert de virtuele beleving het zoeken naar out-of-the-box oplossingen, zoals het openstellen van windparken voor kleine (vissers)schepen. Immers, in de virtuele wereld kun je ervaren hoe het is om als schipper tussen het windpark door te varen en manoeuvres uit te voeren zoals het binnenhalen van netten.

Stip op de horizon

Een multi-inzetbaar, open source, en sterk interactief Virtual Reality en/of Augmented Reality omgeving, aangeduid als VirCon suite, die door een slimme combinatie van game-technologie, artificiële intelligentie (AI), procedural content generation en data, waarheidsgetrouwe virtuele werelden kan genereren. VirCon kan worden gebruikt voor diverse doeleinden in kader van planning en besluitvorming van fysieke infrastructuren zoals windparken en waterkeringen.

schema

Waar staan we nu?

pilot 1We zijn gestart met een pilot met slechts enkele parameters en een versimpelde weergave van de werkelijkheid. Dit heeft als voordeel dat er minder afleiding is voor de gebruikers en de focus ligt op de interactie met het systeem. De eerste bevindingen zijn veelbelovend. Alle gebruikers kregen het navigeren en selecteren snel onder de knie en niemand werd misselijk. Het is echter wel mogelijk dat dit verandert als we gebruik maken van een realistischere weergave van de onderwaterwereld inclusief stromingen.

Het meest opvallende resultaat was het verkregen inzicht in afmetingen en verhoudingen. Pas als je een containerschip over je heen ziet varen ervaar je hoe groot zo’n schip nou eigenlijk is. En grote vissersschepen lijken opeens nietig klein naast een containerschip, terwijl ze op de kaart allebei als klein driehoekje aangegeven worden.

Dijkmonitoring

Met de DigiShape use case Dijkmonitoring willen we dijkmonitoring effectiever en efficiënter maken door gebruik te maken van de mogelijkheden van remote sensing en digitalisering.

Gerrit Burgers, Rijkswaterstaat

Programmalijn Digitale Dijkmonitoring