Water met ster

DigiShape stelt twee keer 10.000 euro beschikbaar als seedmoney voor kleine en innovatieve projectideeën. Dat hebben de partners tijdens de partnerraad op 18 januari 2022 besloten.

"Er zijn dit jaar in totaal twee seedmoney calls gepland," vertelt programmamanager Chris Karman. "Eén project wordt voor de zomer gegund en één project na de zomer. Deze call is bedoeld voor de eerste oproep in 2022. We willen graag de ontwikkeling van goede en veelbelovende ideeën stimuleren, zonder dat de businesscase persé al helder moet zijn. Dit soort ideeën sneuvelen vaak als ze onderdeel moeten worden van langlopende projectontwikkelingen. We geven nu ruimte binnen de samenwerking om de echte groeibriljantjes tot wasdom te laten komen."

Criteria

 Wil je een voorstel indienen? Houd dan rekening met de volgende criteria:

  • Alleen DigiShape-partners komen in aanmerking voor het startkapitaal.
  • Het project moet aansluiten bij de doelstellingen van DigiShape en de potentie voor opschaling in een latere fase (vandaar: seedmoney).
  • Elk voorstel moet tijdens de volgende DigiShape-dag (6 april) worden gepresenteerd. Deze pitchsessie staat open voor alle DigiShape-partners om, indien relevant, nieuwe partners te inspireren en te verbinden.
  • Gebruik voor het voorstel docxbijgevoegd Word-sjabloon en zorg dat je voorstel niet meer dan 2 A4-tjes beslaat.

Tijdlijn

- 31 maart 2022: deadline voor indienen voorstel
- 6 april 2022: pitch bij de DigiShape dag
- 8 april 2022: selectie van het winnende voorstel
- juni 2022: presentatie van het eindproduct (tijdens de DigiShape dag)

Meeting

Als consultancy bedrijf moet je vaak door allerlei hoepels van inkoop en regelgeving heen springen om in projecten te mogen uitvoeren. Bij DigiShape werkt dat anders: je bent met gelijkgestemden van zowel overheden als commerciële partijen in gesprek en inventariseert samen welke mogelijke oplossingen er zijn voor de problemen die er spelen. Dat geeft veel positieve energie.

Bart van Mierlo, PeriPlus

Organisatie en partners