Igor MayerBreda University of Applied Science (BUas, voorheen NHTV) is sinds 2020 partner in het Digishape consortium. Igor Mayer is als lector Serious Games verbonden aan BUas. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Tilburg en de Technische Universiteit Dalian (China). We spraken hem over de rol van serious games en digital twins voor de water en maritieme sector.

Igor, wat is BUas?

“BUas, een middelgrote gespecialiseerde hogeschool in Breda, heeft een internationaal toonaangevende Academie voor Games en Digitale Media (AGM). In onze bachelor en Masteropleidingen leiden we ongeveer 700 studenten op om game-designer en -ontwikkelaar te worden. Ons ambitieniveau is ‘voorbij de industriestandaard’. AGM studenten zijn gewild in de internationale entertainment game- en media-industrie. Afgestudeerden werken bij Electronic Arts, Epic Games, Ubisoft en werken mee aan blockbuster games zoals Horizon Zero Dawn (Guerilla games). Daarnaast hebben we opleidingen op het gebied van Virtual en Augmented Reality, E-sports en starten we vanaf september met een nieuwe opleiding ‘Toegepaste Data en AI’. Daarnaast doen we onderzoek en ontwikkeling (O&O) naar de maatschappelijke impact en gebruiksmogelijkheden van Games en Digital Realities."

Jij houdt je bezig met serious gaming, wat houdt dat in?

werken met vr bril“Serious gaming houdt zich bezig met het gebruik van game-technologie en spelprincipes voor andere doeleinden dan alleen vermaak. Mijn onderzoeksgroep is vooral geïnteresseerd in de mogelijkheden van serious gaming voor complexe besluitvorming. Vraagstukken voor de lange termijn, waarbij veel verschillende publiek-private partijen betrokken zijn, en technologie en innovatie een belangrijke rol spelen. Voorbeelden te over; de aanpak van een pandemie, transitie naar de waterstof-economie, ruimtelijke ordening en infrastructuur ontwikkeling op land en op zee. De kunst is om die complexe vraagstukken te vangen in de taal van een spel; de regels, de spelers, de doelen, de indicatoren en het verhaal… en ja, ook de digitale en virtuele aspecten, zoals Dashboards en 3D-visualisatie. Door te werken met ‘modulariteit’, 'adaptiviteit’, ‘levels’ en ‘personalisatie’ kun je serious games leerzaam en bruikbaar maken voor verschillende doeleinden en gebruikers; beginners - newbies - en ervaren professionals."

Wat is een voorbeeld van serious gaming in de watersector?

“Een goed voorbeeld uit eigen keuken is de Maritime Spatial Planning (MSP) Challenge. Een interactief simulatie-platform over ruimtelijke ordening op zee. Gemaakt in de game-engine Unity door game-designers. Een soort Simcity voor de Noordzee, maar dan wel op basis van de best beschikbare geo-data en simulaties. Het platform wordt onder andere gebruikt om landen rondom een zeeregio, zoals de Noordzee, te ondersteunen bij het maken van integrale en lange termijn, ruimtelijke plannen. Daarbij moeten afwegingen worden gemaakt tussen economische en ruimtelijke ontwikkeling (duurzame energie op zee, scheepvaart, visserij) en ecologie (natuurbescherming). In het interactieve game-platform kunnen beleidsmakers en belanghebbenden het huidige ruimtegebruik op zee zien, ook van andere landen, nieuwe plannen tekenen en de gevolgen van die plannen simuleren. Planners van verschillende landen kunnen elkaar informeren en consulteren in het platform. Spelers ervaren de grensoverschrijdende gevolgen van beslissingen. Een windpark in land A kan gevolgen hebben voor de scheepvaart, havens en visserij in land B. Het gesprek voeren met elkaar op basis van data en simulaties is heel belangrijk. Inmiddels wordt het platform gebruikt voor consultaties en planontwikkeling in diverse landen, zoals Italië (Adriatische Zee). We doen regelmatig en wereldwijd zogenaamde “capacity building workshops” voor professionele organisaties. En het platform wordt veel gebruikt in het onderwijs. In deze tijd van internationale reisbeperkingen en fysieke afstand, kan dit allemaal volledig online. Het platform draagt ook bij aan de brede discussie over Digital Twins, een van de innovatiespeerpunten van Digishape, en van andere topsectoren."

Daar word je blij van, zo te zien?

vr bril 440“Ja, dat is waar het bij serious games om draait. Met Supercomputers, Big-data en Artificial Intelligence (AI) krijgen we nieuwe ongekende instrumenten om de wereld naar eigen inzicht vorm te geven en te beheersen. Digital Twins zijn daarvan slechts een exponent. Maar dan ontstaan veel nieuwe vragen: Welke en wiens data zijn relevant? En wiens Digital Twin? Wat vertelt een Digital Twin ons eigenlijk, en wie interpreteert dat? Het gaat dus om de sociale-politieke verantwoordelijkheid over dergelijke systemen. Beleidsmakers en belanghebbenden lijken allemaal informatiegestuurde en intelligente beslissingen te willen. Maar uiteindelijk zijn er ook verliezers en winnaars. Digital twins zouden op een innovatieve manier moeten informeren en faciliteren, maar niet ‘overnemen’. Dat is wat we kunnen leren van serious games - de integratie van data, intelligentie maar wel met mensen ‘in the loop’ en de spelers ‘in control’."

Wat betekent DigiShape voor BUas?

“We voelen een bescheiden mate van trots dat BUas als relatief kleine, gespecialiseerde hogeschool, deel uitmaakt van een toonaangevend consortium zoals DigiShape. Omdat we al vele jaren samenwerken met enkele andere partners, vooral I&W/Rijkswaterstaat, is er onderling vertrouwen en een houding van ‘elkaar iets gunnen’. Dat bouw je niet in een paar maanden op. Via Digishape kan BUas zich ook duidelijker profileren op de Kennis en Innovatieagenda (KIA) met serious games en Digital Twins als sleutel methodologie.”

En andersom?

“Onze game-opleiding en ons onderzoek en ontwikkeling, staan wereldwijd hoog aangeschreven. Princeton review plaatst ons dit jaar nummer 16 op de wereldranglijst van game-universities. De ene Digishape partner heeft kennis van havens, water en logistiek. De ander beschikt over kennis van geodata, stroming-, wind- of scheepvaartmodellen. Een derde partner heeft 3D modellen van waterkeringen of windturbines. Wij kunnen dat bij elkaar brengen. In een game-platform, of met een V/AR applicatie, kun je besluitvormers en belanghebbenden letterlijk een ‘andere bril’ opzetten. De wereld vanuit een ander perspectief laten bekijken. Een wereld die nog niet bestaat. Of waarin hele trage veranderingen, worden versneld. We kunnen specialistische kennis toegankelijk maken voor niet-deskundigen of de samenleving.”

Welke rol hebben jouw studenten in Digishape?

serious game 440“Een deel van onze game-studenten heeft, vooral aan het eind van hun studie, belangstelling voor onderzoek of ontwikkeling en een carrière buiten de entertainment game industrie. Door de jaren heen hebben tientallen studenten meegewerkt aan de MSP Challenge en de Digitwin Noordzee. En we gebruiken de MSP Challenge in het onderwijs, ook dienstverlenend aan universiteiten wereldwijd. Het gaat om vele honderden studenten, die daarna hun weg vervolgen. Een kennisbasis voor de watersector. En een talentenpool voor Digishape partners.

Wat is volgens jou de kracht van Digishape?

“Digishape staat, of zou in mijn ogen moeten staan, voor het streven naar toonaangevende, pre-competitieve innovaties. Vanuit een gedeelde belangstelling voor de ongekende mogelijkheden van digitalisering. Maar zeker ook vanuit de gedeelde zorg voor onze natuurlijke systemen, onze zeeën en oceanen."

Multicloud

Binnen DigiShape creëren we massa en versnelling door digitale componenten van allerlei projecten en initiatieven te verbinden, zonder dat deze hun eigenheid en autonomie verliezen. Hiermee ontstaat er een win-win voor iedereen!

Chris Karman, kwartiermaker DigiShape

Over Digishape