Peter ThijsseMARIS (MARiene Informatie Service) uit Nootdorp houdt zich al 25 jaar lang bezig met marien datamanagement. Begin dit jaar werden ze partner van DigiShape. In dit interview licht projectleider Peter Thijsse de kansen en uitdagingen van deze tijd toe.

Wat is MARIS?

"MARIS is een klein bedrijf met 11 medewerkers. We werken voor meer dan 60% in EU projecten op het gebied van marien data management (SeaDataNet / SeaDataCloud / EMODnet / BlueCloud) waarbij we toewerken naar optimale data uitwisseling en toegang tot data voor machines en gebruikers."

Wat houdt dat in?

"In Nederland, maar ook in de rest van Europa, wordt de zee overal gemonitord. De data die daarmee wordt verzameld is heel divers. Denk aan operationele data via boeien, meetpalen en surveys op zee om data te verzamelen over golven, getijden, stromingen en temperatuur. Maar ook chemische data, gegevens over biodiversiteit, diepte, bodemgeologie, menselijke activiteiten, enzovoorts. Bij MARIS willen we ervoor zorgen dat die data zo goed mogelijk wordt opgeslagen en herbruikbaar wordt gemaakt. We hebben een essentiële rol in de standaardisering van datastromen in Europa."

Hoe moeilijk is het om die data bij elkaar te brengen?

"Dat is behoorlijk ingewikkeld vanwege het internationale perpectief. Als je bijvoorbeeld een studie wilt doen naar de Noordzee op basis van nationale en internationale data, dan krijg je te maken met gegevens in het Noors, Engels, Frans en Duits, die ook nog met verschillende methodes zijn verzameld. Probeer die datastromen maar eens bij elkaar te brengen terwijl je de meeste waardes niet direct kunt samenvoegen en überhaupt vaak niet snapt wat je ziet. Je moet de data dan eerst vertalen en vervolgens zowel de metadata als de dataformats analyseren. Daarom is goed data management nodig, gericht op internationaal delen, waardoor data naast eerste gebruik ook goed herbruikbaar is. Je moet eerst standaarden bepalen, en vervolgens alle data exporteren en converteren naar deze Europese standaarden. Europa is er al jaren mee bezig om al deze stromen te optimaliseren en wij spelen hier zelf ook al 25 jaar een rol in middels projecten en programma’s als SeaDataNet en EMODNet."

Observaties van de Noordzee uit SeaDataNetWordt het delen van data makkelijker met de voortschrijdende techniek?

"De techniek is heel belangrijk en gaat zeker snel vooruit. Maar het lost niet alles op. Als je een goed product wilt hebben, dan moet je tot in de puntjes weten op welke locaties de data verzameld is, met welke parameters en eenheden er is gewerkt, welke meetmethodes zijn gebruikt, hoe je codes moet vertalen, et cetera. Dit begint aan de basis waar mensen gegevens zo goed mogelijk vastleggen. De devil zit hem in de details en het wordt steeds complexer. Waar data ontsluiting vroeger vooral user/mens gericht was, is tegenwoordig alles meer machine gericht. Het moet allemaal modellen kunnen voeden, je moet erop kunnen programmeren en je moet heel snel een service kunnen verbinden.

Bij MARIS zetten we projecten op dit gebied op, en we coördineren deze, of we nemen de taak op ons om ervoor te zorgen dat zaken op europees niveau worden gestandaardiseerd. Vaak ontwikkelen we ook zelf systemen voor data services en user interfaces om data beschikbaar te maken. Zo hebben we in het kader van DigiShape de browserversie voor de DigiTwin Noordzee gebouwd."

Kun je er niet beter voor zorgen dat iedereen aan de voorkant op dezelfde manier werkt?

"Dat zou heel mooi zijn, maar je kunt niet verwachten dat iedereen aan de basis met dezelfde metadata formats en vocabulaires werkt. Landen en organisaties hebben hun eigen systeem al jaren staan (denk aan Aquo in Nederland) en daar allerlei processen op draaien. Ze gaan dat logischerwijs niet ineens aanpassen aan internationale doelen. Maar het is wel belangrijk om ook nationaal met standaarden te werken en data protocollen binnen projecten met elkaar af te spreken. Middels mappings naar internationale standaarden kunnen de hele diverse datasets dan herbruikbaar worden gemaakt."

Op welke manier zijn jullie bij DigiShape betrokken?

"Begin dit jaar zijn we partner geworden van DigiShape. We zijn vooral actief in de Digitwin Noordzee, waarin we de browserversie hebben ontwikkeld (https://digitwin.maris.nl). Maar we kijken ook of we op andere plekken in DigiShape kunnen meedraaien, zoals bijvoorbeeld met onze citizen science concepten (EyeOnWater en Waterplantmelder), front-end development en data management expertise."

Wat houdt jullie DigiShape partnerschap in?

"DigiShape is een netwerk van mensen met de juiste expertise om innovatieve dataservices te maken. Wij dragen hieraan graag bij met de kennis en contacten uit onze verschillende europese projecten. Tegelijkertijd leren we van de pilots en use cases die we binnen DigiShape zien. Door op kleine schaal dingen uit te proberen, zie je wat er wel en niet werkt. De projecten van DigiShape brengen onze interne kennis omhoog en geven ons input en ideeën hoe we met MARIS een rol kunnen spelen in Nederland en Europa. Dat gaan we natuurlijk niet alleen doen: we trekken hier partijen uit DigiShape in mee en zo is de cirkel rond."

Wat heeft je verrast aan DigiShape?

"Hoewel het wereldje van marien data management heel klein is, heb ik via DigiShape toch nieuwe organisaties en mensen leren kennen. Via het DigiTwin project kreeg ik bijvoorbeeld voor het eerst te maken met BUAS (Breda University of Applied Science) en hun interessante MSP challenge. Die kende ik nog niet. Dat soort nieuwe ontmoetingen zijn heel leuk."

Hoe zie jij de toekomst? Waar hoop je op?

"Ik hoop dat Digishape zich ontwikkelt als platform van innoverende activiteiten waarbij we eerst binnen Nederland een sterk concept uitwerken, en vervolgens in Europa als Nederland een leidende rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld in de nieuwe plannen bij de EU voor een “Digital Ocean” (Digitwin voor alle wateren) en andere programma’s op marien gebied die voort kunnen komen uit de Green deal. Hierin kunnen we hopelijk samen optrekken."

Meer informatie

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.maris.nl

Multicloud

Binnen DigiShape creëren we massa en versnelling door digitale componenten van allerlei projecten en initiatieven te verbinden, zonder dat deze hun eigenheid en autonomie verliezen. Hiermee ontstaat er een win-win voor iedereen!

Chris Karman, kwartiermaker DigiShape

Over Digishape