Zoek

Ervan uitgaande dat terugkijken is vereist, zijn de volgende resultaten gevonden.

 • Terugkijken: toepassing innovatieve datainwinnings-technieken

  Hiervoor zijn goede sensoren nodig, maar ook uitstekende infrastructuur voor de opslag en verwerking van data. Werksessie terugkijken (1 uur) Presentaties en meer info Presentatie Jos Oudenhoven Presentatie Arnold van Vliet Presentatie Hans van der...

 • Terugkijken: kennisdeelsessie AI

  to understand physical processes, to enhance prediction certainty, and to unravel climate change impacts Kennisdeelsessie terugkijken (50 minuten) Presentaties en meer info Presentatie Arie de Niet - investigating train speed and ground vibrations...

 • Webinar Digitwin Noordzee januari 2021 terugkijken

  - Virtual Twin Igor Mayer - MSP Serious Game Digitwin tools https://www.digishape.nl/projecten/digitwin-noordzee Webinar terugkijken

 • DigiTwin webinar 14 mei terugkijken

  Waar staat de DigiTwin Noordzee nu? En vooral: wat heb je hier als stakeholder precies aan en wat zou je er nog meer voor functionaliteiten en data in willen zien? Deze vragen stonden centraal in het interactieve DigiShape webinar, dat op 14 mei...

 • Webinar Vloot van de Toekomst terugkijken

  Donderdag 28 mei stond de Digishape webinar in het teken van het thema Water en Logistiek en een van de projecten in dit thema: Vloot van de Toekomst. Dit project richt zich op het verbeteren van samenwerking in de inwinning en ontsluiting van gegevens...

 • Webinar Dijkmonitoring terugkijken

  Op donderdag 9 juli vond het DigiShape webinar Digitale Dijkmonitoring plaats. Centraal stond de vraag welke invulling we vanuit DigiShape willen geven aan het thema Flood Control / Digitale Dijkmonitoring en hoe dit andere initiatieven aanvult en...

 • Webinar Innovatie met AI terugkijken

  Op donderdag 25 juni was er een DigiShape webinar over innoveren met Artificial Intelligence en Machine Learning in de watersector. Samen met een groep van professionals in de digitaliserings- en watersector verkenden we de mogelijkheden om met...

 • Webinar Water en Logistiek terugkijken!

  Containerdata in beeld, risicogestuurd scheepvaartverkeersmanagement, Digital Twin vaarwegcorridor, AIS sluispassageonderzoek en voorspellen van ligplaatsbezetting. De mogelijkheden van digitalisering zijn eindeloos als het gaat om Water en Logistiek....

 • Alle webinars terugkijken

  Heb je een webinar gemist en wil je die graag nog eens terugkijken? Klik hier voor het overzicht van alle afgelopen webinars en andere opgenomen online bijeenkomsten!

 • Webinar Droogte terugkijken!

  De 50 deelnemers, afkomstig uit waterbeheer, bedrijfsleven en kennisinstellingen, kregen een update van lopende DigiShape Droogte initiatieven en andere ontwikkelingen op het gebied van droogtevoorspellingen, droogtedashboards, machine learning,...

 • Aan de slag met FAIR dataprincipes - praktijkcasus SIDO

  Evides over SIDO Conceptboard mogelijke use cases uit de sessie Artikel op COB: Samen digitaal FAIR data sessie terugkijken (22 minuten)

 • Nieuwe DigiShape programmalijn: grondkerende constructies

  TU Delft en Havenbedrijf Rotterdam gaan een nieuw dataplatform voor grondkerende constructies ontwikkelen. Hierdoor wordt het straks veel gemakkelijker om besluiten te nemen over hoe en wanneer kademuren, damwanden en delen van kunstwerken moeten...

 • DigiShape seedmoney gaat naar drie projecten

  DigiShape partners mochten hun ideeën pitchen tijdens de DigiShape dag op 6 april. Drie innovatieve ideeën zijn beloond met 10.000 euro seedmoney om het idee een aantal stappen verder te brengen. "Deze call was bedoeld om de ontwikkeling van goede en...

 • Nieuwsbrief programma Versterken Cyberweerbaarheid in de watersector #2

  De tweede nieuwsbrief van het programma Versterken Cyberweerbaarheid in de watersector van 2022 is uit met onderwerpen als: red teaming, digital twins en patchmanagement. Download de nieuwsbrief #2-2022 in pdf DigiShape is partner aangesloten van dit...

 • Terugblik: DigiShape sessie Operationeel Droogte Platform

  Bij de DigiShape dag op 6 april in Lelystad verkenden we met elkaar of, en op welke manier, een Operationeel Droogte Platform Nederland van toegevoegde waarde kan zijn om tijdig maatregelen te nemen tegen droogte. Een eerste toepassing is...

 • Terugblik: DigiShape sessie AI en Waterkeringen 6 april

  Waar zit de meerwaarde van data science bij het beoordelen van waterkeringen? En welke kansen bieden nieuwe digitale mogelijkheden? Tijdens de DigiShape dag op 6 april voerden we hierover het gesprek met een gevarieerde groep beheerders van...

 • Terugblik: Cybersecurity in de watersector 1 februari 2022

  Waar moet de watersector ècht mee aan de slag als het gaat om cybersecurity? En hoe zorgen we er samen voor dat we onze weerbaarheid tegen cyberaanvallen vergroten? Deze vragen stonden centraal in de interactieve bijeenkomst Cybersecurity in de...

 • Terugblik: Vaarwegsimulaties en nieuwe datastromen 8 februari

  Wat is de stand van zaken op het gebied van Vaarwegsimulaties? Wie zijn ermee bezig en op welke manier kunnen we elkaar versterken? En welke mogelijkheden biedt het nieuwe datacontainerbestand dat het CBS samen met Rijkswaterstaat ontwikkelt? Hoe...

 • Casus: Continu Inzicht bepaalt realtime overstromingsrisico

  Rijkswaterstaat en HKV werken samen aan een algoritme dat realtime, op basis van onder andere satellietbeelden, het overstromingsrisico van waterkeringen bepaalt. Continu Inzicht is een mooi voorbeeld van hoe het combineren van verschillende...

 • Bouw Open Source Platform gaat binnenkort beginnen

  Het Open Source Platform, dat bij het DigiShape symposium in april €10.000 aan ontwikkelgeld won, gaat na de zomer de volgende fase in. Projectleider Koen de Jong van Witteveen + Bos, beantwoordt vijf vragen. Wat is het Open Source Platform en wat moet...

 • 28 september: AI, data en assetmanagement - data op orde (uit ons netwerk)

  de openbare ruimte en het verkeer en vervoer goed geregeld is. Webinar AI, data en assetmanagement - data op orde terugkijken Meer informatie en sheets op platformwow.nl

 • 25 mei: webinar Quantum Technologie

  Datum en tijd: 25 mei, van 16:00 tot 17:00 uur Je kunt dit webinar hier terugkijken. Presentaties: qutech_creating_the_quantum_future_-_kees_eijkel.pdf de_quantum_toekomst_-_maran_van_heesch_tno.pdf...

 • Samen beter anticiperen op droogte met nieuwe technologie, big data en data science

  van crowd sourcing en het inzetten van actuele informatie bij digitale regelgeving. Klik hier als je het webinar wilt terugkijken! DigiTuin Droogte Meer samenwerking op het gebied van droogte en data science bleek een belangrijk aspect, zowel voor...


Resultaten 1 - 23 van 23
Meeting

Als consultancy bedrijf moet je vaak door allerlei hoepels van inkoop en regelgeving heen springen om in projecten te mogen uitvoeren. Bij DigiShape werkt dat anders: je bent met gelijkgestemden van zowel overheden als commerciële partijen in gesprek en inventariseert samen welke mogelijke oplossingen er zijn voor de problemen die er spelen. Dat geeft veel positieve energie.

Bart van Mierlo, PeriPlus

Organisatie en partners