Containerschip - vuurtorenHoe kunnen we met data, modellen en tools de interactie tussen waterinfrastructuur en de logistieke keten beter begrijpen om zo beter gefundeerde beslissingen te kunnen nemen? Deze vraag staat centraal in de use case Logistieke simulatie.

Een aanzienlijk deel van het waternetwerk in Nederland wordt gebruikt voor goederenvervoer. Transportschepen komen uit de hele wereld naar onze havens om hun containers via het achterland naar de rest van Europa te verschepen. De transportcapaciteit van deze schepen hangt voor een groot deel samen met veranderlijke factoren in en om het water. Denk aan de waterdiepte, maar ook golfslag, stroming, de wind, de aanwezigheid van kunstwerken en het aantal scheepsbewegingen in een gebied.

Interactie tussen het waternetwerk en de logistieke keten

In deze use case kijken we naar het transport over water en hoe de continu veranderende toestand van het water de logistieke keten beïnvloedt. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van data, modellen en tools willen we de interactie tussen het waternetwerk, en de logistieke keten beter gaan begrijpen. Op die manier kunnen we nauwkeurig gefundeerde beslissingen nemen ten aanzien van onze economische belangen, bijvoorbeeld wat betreft aanleg en onderhoud van infrastructuur of in te stellen verkeersregels. En dat terwijl we ook zo goed mogelijk rekening houden met consequenties in termen van onder andere CO2-footprint, vertroebeling, onderwatergeluid en verkeersveiligheid.

Een voorbeeld

Het installeren van een windpark op zee is een complexe logistieke puzzel. Monopiles komen aan in de haven en worden per tranposrtschip vervoerd naar de locatie van het windpark waar ze door een installatieschip kunnen worden geïnstalleerd. Als op dat moment de weersomstandigheden voor bijvoorbeeld de installatiestap niet geschikt zijn, kan dat effect hebben op de gehele logistieke keten. Het (v)erkennen van dit soort afhankelijkheden, en het verzinnen van robuustere en of goedkopere uitvoeringsalternatieven staat centraal in deze use case.

Om inzicht te krijgen in deze complexe puzzel, werken we aan een logistieke simulatie toolbox, waarin we de beschikbare data en nieuwe data verwerken. Denk aan data over stroming, waterstanden, wind, golven, AIS data van scheepsbewegingen, maar ook nieuwe databronnen zoals bijvoorbeeld satellietdata en gegevens van terminal operators, toeleveranciers en aannemers.

Oproep

We zijn van harte op zoek naar bedrijven en/of personen die met ons willen samenwerken aan een betere aanpak van bovenstaande complexiteit. Heb je een mooie praktijk case, heb je data, heb je tools die je wilt delen? Neem dan contact op of kom naar een van de DigiShape dagen!

Contactpersonen

Mark van KoningsveldMark van Koningsveld
Hoogleraar havens en vaarwegen bij TU Delft
M.vankoningsveld@tudelft.nl

Gerben de BoerGerben de Boer
Data scientist bij Van Oord
gerben.deboer@vanoord.nl

2019 mei 23 hr reservefoto nkwk nieuwsbericht 736x190 acf cropped

Met de use case Droogte willen we de informatievoorziening over droogte verbeteren. Door data met elkaar te combineren, maar ook door nieuwe methoden van sensoring en data science toe te passen, willen we iedere belanghebbende op elk moment kunnen voorzien van het juiste handelingsperspectief.

Dimmie Hendriks, Deltares

Use case Droogte