Droog gebiedHoe kunnen we nieuwe technologie├źn en data science inzetten om (betere) oplossingen te bieden voor en beter te anticiperen op droogte? Deze vraag staat centraal in de use case Droogte.

De droogte van 2018 in Nederland liet zien dat zo'n lange periode van watertekort een sterke impact kan hebben op meerdere watergebruikende sectoren. Zo lag een deel van de scheepvaart een tijd lang stil vanwege lage rivierstanden en moesten boeren hun toevlucht nemen tot grondwater om verregaande droogteschade te voorkomen. Ook werden droogtegevoelige natuurgebieden aangetast. Duidelijk is dat de droogte in Nederland voor veel verschillende sectoren een risico met zich mee brengt, van natuur en landbouw tot en infrastructuur en veiligheid.

Bij alle sectoren die negatieve effecten van de droogte hebben ondervonden is de belangrijkste vraag: hoe kunnen we in de toekomst tijdig en effectief op droogte anticiperen? In dit kader biedt het inzetten van nieuwe technologie├źn en data science de kans om passendere oplossingen te bieden en beter te anticiperen op droogte.

Breed kijken naar informatievoorziening en handelingsperspectief

Binnen deze use case kijken we breed naar de problemen die tijdens een periode van droogte optreden en op welke manier informatievoorziening daarbij kan helpen. We brengen in kaart welke specifieke informatiebehoeften er spelen, bij wie, op welk moment, op welk niveau. Deze informatiebehoefte gaan we invullen door innovatief gebruik te maken digitalisering.

Voorbeeld van handelingsperspectief

droogteStel je voor: er te weinig water beschikbaar in een landbouwgebied. Het handelingsperspectief kan zijn: breng er water naartoe vanuit andere gebieden. Maar uit de gecombineerde data in onze toolkit kan ook blijken dat maatregelen moeten worden genomen op lokaal niveau. Binnen de use case Droogte willen we een model maken waaruit vrij snel blijkt wat het handelingsperspectief voor iedere partij is, rekeninghoudend met alle mogelijke factoren en belangen die op dat moment een rol spelen.

Er zijn al veel data voorhanden, maar deze worden nog te weinig samengebracht. Ook zijn er nieuwe sensoring technieken en andere databronnen waar we meer gebruik van kunnen maken, zoals satellietendata en gegevens over watergebruik en kwetsbaarheid van sectoren voor droogte. Door de verschillende expertises uit de watersector te combineren met expertise uit andere sectoren (zoals landbouw, scheepvaart, natuur, industrie en verzekeraars) en data science technieken (zoals machine learning), willen we tot een toolkit komen die de belanghebbenden een handelingsperspectief biedt in tijden van droogte.

Contactpersonen

Dimmie HendriksDimmie Hendriks
Expert droogte en grondwater bij Deltares
dimmie.hendriks@deltares.nl
+31 (0)6 30 10 69 89

hans aalderinkHans Aalderink
Strategisch adviseur ondergrond en grondwaterkwaliteit bij Deltares
hans.aalderink@deltares.nl
+31 (0)6 27 06 01 06

2019 mei 23 hr reservefoto nkwk nieuwsbericht 736x190 acf cropped

Met de use case Droogte willen we de informatievoorziening over droogte verbeteren. Door data met elkaar te combineren, maar ook door nieuwe methoden van sensoring en data science toe te passen, willen we iedere belanghebbende op elk moment kunnen voorzien van het juiste handelingsperspectief.

Dimmie Hendriks, Deltares

Use case Droogte