Noordzee kustKunnen we de ruimtelijke plannen van de Noordzee en de effecten daarvan inzichtelijker maken door data met elkaar te combineren en gebruik te maken van geavanceerde verwerkingstechnieken? Dat is de vraag die centraal staat in de use case Digitwin Noordzee.

Hoewel niet erg zichtbaar voor de mensen op het land, is het extreem druk op de Noordzee. Er moeten windmolenparken komen, er liggen zeer drukke scheepvaartroutes, de visserijsector wil kunnen vissen, internetkabels, stroom olie en gasleidingen hebben ruimte nodig en er is ook natuur die we in stand moeten houden of herstellen. Voor beleidmakers en gebruikers een schier onoplosbare puzzel om plannen te maken waarbij andere belangen noodzakelijkerwijs ook hinder ondervinden. De Digitwin Noordzee wil de ruimtelijke plannen voor de Noordzee en de effecten daarvan op de omgeving inzichtelijker te maken en op die manier de besluitvorming rondom de Noordzee vergemakkelijken.

Ga direct naar de DigiTwin tools!

300 browser versionBrowser version

Deze browser tool geeft inzage in de impact van de aanleg van windmolenparken op het gebied van Maritime Spatial Planning.
Lees meer

msp challengeMSP challenge

Het Maritime Spatial Planning (MSP) Challenge simulation platform is ontwikkeld om beleidsmakers, stakeholders en studenten inzage te geven in maritieme problematiek.
Lees meer

300 vr prototypeVR prototype

VirCon is een tool om de effecten van planvormings-keuzes te simuleren. Hoe gaat dit nu in zijn werk?
Lees meer

Hoe kan de ruimte op de Noordzee het beste worden verdeeld? 

De partners Rijkswaterstaat, Deltares, Maris, Wageningen Marine Research, Universiteit van Breda, Vrije Universiteit Amsterdam en informatiehuis Marien herkennen dit probleem en bieden hun expertise aan om te helpen. In het Wallagetraject en het Noordzeeakkoord wordt nagedacht over hoe de ruimte op de Noordzee het beste kan worden verdeeld. Dit is uiteraard een politiek traject, maar er zitten ook veel technische, financiële- en milieutechnische voor- en nadelen aan al de mogelijke keuzes, waarbij Digitwin Noordzee kan helpen.

Er is de laatste jaren al ervaring opgedaan met computermodellen en digitale tweelingen om beleidsmakers en publiek te helpen om beslissingen te nemen en te zien wat de gevolgen zijn van die beslissingen. Die systemen hebben ook hun beperkingen, we weten immers niet of een complex systeem als de Noordzee zich echt zo gaat gedragen als het model aangeeft. Om die onzekerheid aan te geven zien we daarom ook vaak de term “serious gaming” voorbij komen.

Digitale replica van de Noordzee

Met de Digitwin Noordzee willen we een stap vooruit zetten en een state of the art ondersteunende tool voor beleidsmakers, stakeholders, wetenschappers en burgers maken. Het is een digitale replica van de Noordzee, die gebruik maakt van alle kennis die er op dit moment is, maar is ook flexibel en laat de verantwoordelijkheid bij de beleidsmaker en de stakeholders. 

Er zullen diverse rekenmodellen in de tool zitten die in of uitgeschakeld kunnen worden afhankelijk van de wensen van de gebruikers. Vervolgens zal de digitwin gebruikt worden om het gesprek te faciliteren.

Omdat veel natuur zich onder water bevindt en het voor mensen moeilijk is om zich voor te stellen hoe bijvoorbeeld een dolfijn of vogel zich voelt in de drukte in de Noordzee gaan we ook een virtual reality module maken. Het idee is om op die manier een nog betere indruk te krijgen van de situatie.

Open uitnodiging: denk mee

We nodigen iedereen uit om aan deze use case en/of aan de digishape dag deel te nemen, die:

  • ervaring heeft met geavanceerde verwerkingsmethoden zoals bijvoorbeeld machine learning of artificial intelligence; of
  • de beschikking heeft over data of instrumenten, die bruikbaar zijn bij marine spatial planning.

Contactpersonen

Joan StaebJoan Staeb
Informatiehuis Marien
joan.staeb@rws.nl
+31 (0)6 53 36 71 32

John Schobben John Schobben
Afdeling Data en informatiemanagement Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
john.schobben@rws.nl
+31 (0)6 51 89 48 11

Fedor BaartFedor Baart
Deltares
Fedor.Baart@deltares.nl
+31 (0)88 335 81 40

Peter ThijssePeter Thijsse
Maris

Igor MayerIgor Mayer
University of Breda

Gerjan PietGerjan Piet
Wageningen Marine Research

Petra JeurissenPetra Jeurissen
RWS-datalab

2019 mei 23 hr reservefoto nkwk nieuwsbericht 736x190 acf cropped

Met de use case Droogte willen we de informatievoorziening over droogte verbeteren. Door data met elkaar te combineren, maar ook door nieuwe methoden van sensoring en data science toe te passen, willen we iedere belanghebbende op elk moment kunnen voorzien van het juiste handelingsperspectief.

Dimmie Hendriks, Deltares

Use case Droogte