xbeachMet startfinanciering van een buitenlandse partij (het U.S. Corps of Engineers) is in 2007 door een consortium van Deltares, UNESCO-IHE en TU Delft een open-source numeriek model (XBeach) ontwikkeld. Met dit model kunnen kustprocessen (golven, stroming, sedimenttransport, duinafslag, en duinoverwash) onder stormomstandigheden berekend worden. In eerste instantie bedoeld voor Amerikaanse orkaan-impact, is het model zo universeel geformuleerd dat het nu ook geschikt gemaakt wordt voor toetsen op maat voor de Nederlandse kust (gefinancierd door RWS en Waterschappen). Het model is generiek genoeg om in principe toepasbaar te zijn voor ontwerpstudies voor kustinfrastructuur (havens, uitbreidingen) in het buitenland.

Deze ontwikkeling heeft de interesse gewekt van de de Nederlandse ingenieursbureaus (Witteveen en Bos, Arcadis, HKV lijn in Water
Royal Haskoning/DHV), en de Nederlandse aannemers (Boskalis, Van Oord). Incidenteel wordt de software al ingezet voor binnenlands en buitenlands advies. Uit deze activiteiten komen vragen (over gebruik en toepassing) en wensen (voor verdere ontwikkeling en validatie), met name om de kennis ingebed in en de toepassing van het model te dissemineren, te verbreden en gezamenlijk door te ontwikkelen. Deze voorzien ontwikkeling staat naast en los de ontwikkeling van het model voor de duinwaterkeringtoetsing voor de NL overheid (ihkv WTI).

Doel van het project

Het doel van het project is het oprichten van een Nederlandse XBeach community van private en publieke sector om gezamenlijk
1. ervaringen op het gebied van gebruik en toepassing te delen,
2. laatste ontwikkelingen (verkregen in KPP, maar ook in EU kader, en gefinancieerd door Amerikaanse partijen) te delen met de Nederlandse private sector.
3. Ontwikkelingen specifiek nodig voor de toepassing door NL bedrijfsleven te plegen.

Uitgevoerde activiteiten

De uitgevoerde activiteiten zijn grotendeels in zogenaamde “sprintsessies” (tweedaagse bijeenkomsten op locatie) gevat. Het “sprintsessie” concept (in een korte tijd een afgebakend doel bereiken) was hiervoor het meest geëigende concept waarmee al veel ervaring is opgedaan.
Om de twee maanden is er een sessie gehouden met een vast team (vijf sessies per jaar), met “huiswerk” tussen de sessies.
• Sessie 1: Toenmalige situatie: inventarisatie van toepassing van het model en gerezen wensen.
• Sessie 2: Gewenste situatie: toepasbaarheid van het model over twee jaar. Definitie van ontwikkeldoelen.
• Sessies 3-5: Ontwikkelsessies, waarin ontwikkeldoelen systematisch worden aangepakt. De ontwikkeldoelen kunnen onderscheiden worden naar de volgende categorieën:
  o Fysische processen: golftransmissie door golfbrekers, golfoploop- en overslag, scheepsgolven
  o Geomorphologische settings: toepassing op koraal, vegetatieve, grind en klifkusten.
  o Rekentechnisch: efficient rekenen (paralllel), koppeling met grootschalige golfmodellen.
  o Numeriek: toepassing niet-hydrostatisch model
  o Validatie: uitbouw van validatie dataset en default model parameters.
  o Ondersteunend: handleiding en cursusmateriaal

• Sessie 6: Reflectiesessie: wat is er bereikt? Moeten doelen worden aangepast/uitgebreid
• Sessie 7-9: Ontwikkelsessies
• Sessie 10: Afronding en presentatie

Gerealiseerde resultaten

De concrete tool is een verder ontwikkeld, beter gevalideerd en voor de Nederlandse private sector beter toepasbaar kustprocesmodel, waarmee met vertrouwen advies kan worden gegeven in binnen- en buitenland. Het product bestaat uit “ingecheckte” openbare broncode (in Open Earth) met bijbehorende documentatie en validatiedocumenten.

Innovativiteit

De innovativiteit is in de toepassing van een bestaand product voor zandige NL toepassingen op een nieuwe markt: buitenlandse kusten met andere kusttypen.

Valorisatie

De disseminatie activiteiten zullen via de sprintsessies gaan en openbare lezingen. Het model, handleiding en validatierapport wordt beschikbaar gesteld via xbeach.org en Open Earth.

Dataopslag en uitwisseling

We werken zoveel mogelijk met open source producten en willen de tool zo goed mogelijk laten aansluiten op het daadwerkelijke gebruik. Daarom organiseren we in elke fase van het project workshops met de DigiShape community om input en feedback te vragen van eindgebruikers en specialisten. Zo krijgen we een compleet beeld van de mogelijke databronnen en kijken we ook samen naar de benodigde functionaliteit en de analysemogelijkheden.

Joost Stenfert, HKV Lijn in Water

Programmalijn Dataopslag en Uitwisseling