Water en energieWereldwijd is de potentie van energie uit water groot. Door de inzet van nieuw datainwinningstechnieken en state of the art modellering (incl inzet van AI) kunnen we onze voorsprong inzetten om tot een mondiale speler te worden.

Wereldwijd is de potentie van energie uit water groot; in totaal 8 maal de totale behoefte van de wereld. Daarmee worden de kennis (we lopen voor in Nederland) en de technieken die we ontwikkelen vanuit de exportkansen erg interessant.

Er worden op dit moment, naast de energietransitie, een aantal trends gesignaleerd die invloed kunnen hebben op de taken en ambities van de waterbeheerders. Eén van deze trends is de rol van ICT, softwareontwikkeling en big data. 

De ontwikkeling van ‘Big Data’ gaat snel door toenemende rekenkracht, snelle en nauwkeurige sensoren en bovendien de snelle afname van kosten van gegevensopslag. Hierdoor komen gegevens vrij (of kunnen vrijgemaakt worden) met een hoge ruimtelijke en temporele resolutie. Met betrekking tot energie uit het watersysteem wordt big data nog nauwelijks benut. Door in te zetten op het ontwikkelen van een brede dataset kan informatie worden verkregen die, met behulp van nieuwe algoritmen en tools, meer inzicht verschaft voor het winnen van energie uit het watersysteem.

Er staan nog geen projecten van dit programma op de website.

water en logistiek

DigiShape richt zich op partijen binnen de de watersector. Het is onze kracht dat we met partners werken die echt invested zijn. We zijn niet alleen een platform om ideeën te genereren, maar werken vooral actief aan cases en pilots om echt iets voor elkaar te brengen.

Mark van Koningsveld (Van Oord / TU Delft), lid kernteam

Programmalijn Water en Logistiek