Water en energieWereldwijd is de potentie van energie uit water groot. Door de inzet van nieuw datainwinningstechnieken en state of the art modellering (incl inzet van AI) kunnen we onze voorsprong inzetten om tot een mondiale speler te worden.

Wereldwijd is de potentie van energie uit water groot; in totaal 8 maal de totale behoefte van de wereld. Daarmee worden de kennis (we lopen voor in Nederland) en de technieken die we ontwikkelen vanuit de exportkansen erg interessant.

Er worden op dit moment, naast de energietransitie, een aantal trends gesignaleerd die invloed kunnen hebben op de taken en ambities van de waterbeheerders. Eén van deze trends is de rol van ICT, softwareontwikkeling en big data. 

De ontwikkeling van ‘Big Data’ gaat snel door toenemende rekenkracht, snelle en nauwkeurige sensoren en bovendien de snelle afname van kosten van gegevensopslag. Hierdoor komen gegevens vrij (of kunnen vrijgemaakt worden) met een hoge ruimtelijke en temporele resolutie. Met betrekking tot energie uit het watersysteem wordt big data nog nauwelijks benut. Door in te zetten op het ontwikkelen van een brede dataset kan informatie worden verkregen die, met behulp van nieuwe algoritmen en tools, meer inzicht verschaft voor het winnen van energie uit het watersysteem.

Er staan nog geen projecten van dit programma op de website.

Zeewering West-Kapelle

Met de DigiShape use case Markermeer-IJmeer willen we door het combineren van data en het gebruiken van innovatieve data science en bewerkingstechnieken een completer beeld krijgen van het doorzicht in het Markermeer en IJmeer.

Marcel Kotte, Rijkswaterstaat

Project Markermeer-IJmeer