wilco boode 433De use case Digitwin Noordzee heeft de tweede prijs gewonnen bij de “EMODNET open Sea Lab” Hackathon, die van 4 tot en met 6 september plaatsvond in Gent. Aan de hackaton deden 16 hacker teams mee.

De hackaton was erop gericht om innovatieve mariene and maritieme applicaties te ontwikkelen met gebruik van EMODnet, ICES en Copernicus data. Een mooi voorbeeld is het gebruik van machine learning om uit gedrag van schepen wereldwijd af te leiden welke vissersschepen mogelijk in overtreding zijn.

Afbeelding: Wilco Boode (BUAS) laat in de groeps-standup zien hoe Nederland steeds meer verlicht wordt zodra nieuwe windmolenparken in de voorspellingstool energie gaan leveren.

MSP challenge game

Het team van Digitwin Noordzee bestond uit de partners Breda University (BUAS), MARIS, Deltares en RWS-Datalab. Thiviya Nair, een recent afgestuurde Designer van VLIZ/Gent University sloot zich ook nog spontaan aan, waardoor er volop gelegenheid was om van elkaar te leren. Tijdens de hackaton ontwikkelde het team een uitbreiding op de MSP challenge game om in te schatten waar windmolenparken het best gebouwd kunnen worden, rekening houdend met de diepte, afstand tot de kust en de verliezen aan visserijopbrengst in dat gebied.

dolfijn in windpark 433

Daarnaast is een virtual reality module gebouwd waarbij je je als een dolfijn of als meeuw door een net gepland windpark kunt bewegen.

Afbeelding: Still uit de Virtual reality: een dolfijn zwemt rond tussen de windmolenpalen waarop al schelpdieren beginnen te groeien.

Onderling leren

De teamleden onderling hebben veel van elkaar geleerd. Daarnaast hielpen de coaches van EMODNET, ICES en Copernicus gebruikers met het benaderen van hun data en uiteraard werden er ook Noordzeedata van RWS en WMR gebruikt.

team in actie 433

Afbeelding: Het team in actie vlnr: Jordan Maduro (MARIS), Joris Bolwerk (RWS), Fine Wilms (deltares), Petra Jeurissen (RWS), Thiviya Nair, Robyn Gwee (deltares), Wilco Boode en Kevin Hutchinson (BUAS). Buiten beeld: Magali Goncalves (BUAS), Joan Staeb (IHM)

Sluis

Door nieuwe technologische ontwikkelingen is het zeker dat we op een andere manier gaan varen. Maar hoe dat er precies uitziet, en welke gevolgen dat heeft voor onze infrastructuur, daar is nog geen eenduidig beeld over. Om hier een gezamenlijke aanpak voor te ontwikkelen, moeten we heel nauw samenwerken als watersector. Dat doen we binnen DigiShape.

Tom van der Schelde (RWS), programmalijn trekker Water en Logistiek

Programmalijn Water en Logistiek