Robot bij Mekong in ThailandOp 11 juli 2019 was er een DigiShape dag bij Van Oord in Rotterdam. Met een goede opkomst vanuit overheid, onderzoeksinstellingen en marktpartijen konden we nieuwe stappen zetten in de use cases Logistieke simulatie toolbox, Digitale dijkmonitoring en Digitwin Noordzee.

De use case Logistieke simulatie toolbox begon met een inleiding door Mark van Koningsveld. Hij vertelde over het speelveld waar de logistieke usecase zich op richt: het analyseren op systeem niveau van het gedrag van verschillende - vaak gekoppelde - supply chains over water. Daarbij willen we de effecten op de logistiek inschatten van aanpassingen aan infrastructuur of van natuurlijke fenomenen als stroming, golven, hoog water, laag water.

In de werksessie Digitale dijkmonitoring werd geinventariseerd welke doelen we willen bereiken. Vervolgens kwamen de twee inmiddels gestarte concrete use cases 'Verfijnen ondergrondschematisatie/SOS' en 'Droogte en vervormingen' aan de orde.

Het verslag van de werksessie Digitwin Noordzee volgt nog. Wil je er de volgende keer bij zijn? Kijk in de agenda wanneer de volgende DigiShape dag is en meld je aan!

digishape dag 20190711

Zeewering West-Kapelle

Met de use case Logistieke simulatie toolbox integreren we ons inzicht in het watersysteem met kennis over de logistiek. Deze economische component maakt het extra interessant

Mark van Koningsveld, TU Delft

Programmalijn Water en Logistiek