Kantoor Periplus KraanspoorDigiShape gaat een nieuwe fase in! Komende week tekent een flink aantal nieuwe partners de samenwerkingsovereenkomst, waarmee we beklinken dat we de digitalisering in de watersector naar een nieuw niveau gaan brengen. 

bart van mierloWelke partners zich aansluiten blijft nog even een verrassing, maar we lichten alvast een tipje van de sluier: hydrografisch consultancybureau Periplus zit erbij! Bart van Mierlo van Periplus vertelt de drie belangrijkste redenen waarom DigiShape voor hem zo aanstekelijk werkt.

Wat DigiShape uniek maakt

  1. In het vakgebied van Water en Data werken enorm veel vakidioten die dag in dag uit gepassioneerd met hun werk bezig zijn. Maar we weten vaak niet van elkaar wat we doen. Daardoor missen we kansen om vanuit onze expertise aan elkaars projecten bij te dragen. DigiShape is een prachtig initiatief om al die mensen, expertises en data bij elkaar te brengen, elkaar te leren kennen en samen daadwerkelijk oplossingen te ontwikkelen. Ik vergelijk het met een veelstemmig koor: ieder heeft een unieke eigen inbreng en draagt daardoor bij aan een nog mooier geheel.
  2. Als consultancy bedrijf moet je vaak door allerlei hoepels van inkoop en regelgeving heen springen om in projecten te mogen uitvoeren. Je moet vaak een lange adem hebben om met de mensen van de inhoud om tafel te komen. Bij DigiShape werkt dat anders: je bent met gelijkgestemden van zowel overheden als commerciële partijen in gesprek en inventariseert samen welke mogelijke oplossingen er zijn voor de problemen die er spelen. Dat geeft veel positieve energie.
  3. Bij de DigiShape dagen is er over het algemeen een open houding om vraagstukken op tafel te leggen, die in de eigen organisatie spelen. De gereserveerdheid en afwachtende houding, die ik in dit soort publiek-private bijeenkomsten wel eens tegenkom, is totaal afzijdig. Dat geeft een enorme impuls aan oplossingsgericht denken en samen tot projectmatige oplossingen komen. Ik word daar heel blij van.

Over Periplus

Bij Periplus werken dataspecialisten die zo volledig mogelijk de informatie over de zeebodem en eronder in kaart brengen: we verwerken het, versnijden het, kneden het en analyseren het tot zinvolle kaarten, grafieken en rapporten. We zijn cartografen, hydrografen, landmeters, archeologen, geologen, ingenieurs, ontwikkelaars, tekenaars... Wat wij in DigiShape inbrengen is dat we weten wie de verschillende stakeholders zijn van de Noordzee en deze aan elkaar kunnen koppelen. Aan het einde van een project blijft er nog heel veel data over, waar vaak niks meer mee wordt gedaan. Door ons grote netwerk in de waterwereld, kunnen we deze koppelen aan nieuwe projecten, stakeholders en vraagstellingen, waardoor er veel efficiënter met deze data wordt omgegaan. Als we dan ook nog voorspellingen kunnen doen voor de toekomst, op basis van historische tijdlijnen, wordt het pas echt interessant.

Meer informatie

Dijkmonitoring

Met de DigiShape use case Dijkmonitoring willen we dijkmonitoring effectiever en efficiënter maken door gebruik te maken van de mogelijkheden van remote sensing en digitalisering.

Gerrit Burgers, Rijkswaterstaat

Use case Digitale Dijkmonitoring