Datalab van DeltaresOp 14 mei 2019 organiseerde DigiShape, als onderdeel van het jaarlijks symposium van het NKWK (Nationaal Kennisprogramma Water en Klimaat), een excursie naar het ID-lab van Deltares.

Na een introductie over de relatie tussen experimenten en fysieke faciliteiten en rekenmodellen mochten de ongeveer 30 enthousiaste deelnemers zelf experimenteren met datainnovaties van Deltares gebruikmakend van de SandBox en de Hololens.

Onderdeel van de excursie was er ook nog een bezoek aan de indrukwekkende Deltagoot. Dat is een unieke testfaciliteit op ware grootte waarin kan worden getest wat het effect is van extreme golven op dijken, duinen, golfbrekers of offshore constructies.

Zeewering West-Kapelle

Met de use case Logistieke simulatie toolbox integreren we ons inzicht in het watersysteem met kennis over de logistiek. Deze economische component maakt het extra interessant

Mark van Koningsveld, TU Delft

Programmalijn Water en Logistiek