Datalab van DeltaresOp 14 mei 2019 organiseerde DigiShape, als onderdeel van het jaarlijks symposium van het NKWK (Nationaal Kennisprogramma Water en Klimaat), een excursie naar het ID-lab van Deltares.

Na een introductie over de relatie tussen experimenten en fysieke faciliteiten en rekenmodellen mochten de ongeveer 30 enthousiaste deelnemers zelf experimenteren met datainnovaties van Deltares gebruikmakend van de SandBox en de Hololens.

Onderdeel van de excursie was er ook nog een bezoek aan de indrukwekkende Deltagoot. Dat is een unieke testfaciliteit op ware grootte waarin kan worden getest wat het effect is van extreme golven op dijken, duinen, golfbrekers of offshore constructies.

Sluis

Door nieuwe technologische ontwikkelingen is het zeker dat we op een andere manier gaan varen. Maar hoe dat er precies uitziet, en welke gevolgen dat heeft voor onze infrastructuur, daar is nog geen eenduidig beeld over. Om hier een gezamenlijke aanpak voor te ontwikkelen, moeten we heel nauw samenwerken als watersector. Dat doen we binnen DigiShape.

Tom van der Schelde (RWS), programmalijn trekker Water en Logistiek

Programmalijn Water en Logistiek