digitwin human activities wthpartWaar staat de DigiTwin Noordzee nu? En vooral: wat heb je hier als stakeholder precies aan en wat zou je er nog meer voor functionaliteiten en data in willen zien? Deze vragen stonden centraal in het interactieve DigiShape webinar, dat op 14 mei plaatsvond.

"In de DigiTwin ontsluiten we alle beschikbare modellen en kaarten van de Noordzee op één plek" vertelde Joan Staeb. "Je kunt hier op verschillende manieren naar kijken: via de webbrowser, een simulatietool en een VR-bril. Het komende jaar willen we deze modellen stap voor stap realistischer maken en daarvoor hebben we heel veel input van eindgebruikers nodig. We hebben vandaag daarin een eerste stap gezet bij de interactieve breakout sessies over het Simulatieplatform (MSP-tool), de Windenergie module en de Scheepvaart veiligheid module."

De slides van dit webinar vind je hier.

 


Zeewering West-Kapelle

Met de use case Logistieke simulatie toolbox integreren we ons inzicht in het watersysteem met kennis over de logistiek. Deze economische component maakt het extra interessant

Mark van Koningsveld, TU Delft

Programmalijn Water en Logistiek