Opensource

Mooi nieuws om 2022 mee te beginnen: Arcadis Nederland wordt partner van DigiShape! Per 1 januari 2022 hebben zij zich aangesloten bij de groeiende groep van overheids-, kennis- en marktpartijen die samen de digitalisering in de watersector willen versnellen.

‘Digital is voor Arcadis een van de speerpunten in de wereldwijde strategie,’ licht Commercieel Directeur Water en Sectorleider Waterschappen Sabrina Helmyr toe. ‘Die ontwikkeling kunnen we als opdrachtgevers en opdrachtnemers op ons eigen eilandje blijven doen, maar daarmee komen we er niet. We zullen in gezamenlijkheid moeten optrekken en DigiShape is daar een waardevol platform voor.’

Een belangrijk thema waar Arcadis zich bij DigiShape voor wil gaan inzetten is de gezamenlijke aanvliegroute digitaliseringstrajecten. ‘Wat je nu veel ziet is dat de verschillende fases van de digitalisering transformatie worden uitgevoerd door verschillende partijen, waardoor je maar moeizaam kunt voortbouwen en voortborduren op wat er eerder is bedacht,’ vertelt Sabrina. ‘Als wij als watersector echt momentum willen creëren, zullen we hier andere oplossingen voor moeten bedenken. DigiShape is met alle partners die aan tafel zitten een krachtig middel om deze verandering in gang te zetten.’

Meer informatie

Partners van DigiShape

Zeewering West-Kapelle

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om een data gedreven organisatie te worden. Dit kunnen we alleen realiseren in samenwerking met anderen. Voor het natte domein is Digishape hiervoor een onmisbare motor

Roeland Allewijn, Rijkswaterstaat

Over Digishape