Platform WOW organiseert samen met CROW een webinar-drieluik over Artificial Intelligence, actuele ontwikkelingen in data en welke vraagstukken daarbij horen. 

Op 28 september is het eerste webinar met als thema 'data op orde'. Fred Allewijn, strategisch adviseur data-gestuurd beheer bij de gemeente Nijmegen, vertelt hoe je in de praktijk omgaat met data en hoe je dit zelf kunt toepassen bij gemeenten en andere overheidsorganisaties. Roeland Allewijn is Chief Data Officer bij Rijkswaterstaat en vertelt over de RWS-brede datastrategie. 

Meer informatie op de website van Platform WOW

  • Platform WOW brengt beheerders van de weg, vaarweg en het water samen.
  • CROW is één van de partijen die ervoor zorgt dat in Nederland de infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer goed geregeld is.

Webinar AI, data en assetmanagement - data op orde terugkijken

Meer informatie en sheets op platformwow.nl

 


Zeewering West-Kapelle

Met de use case Logistieke simulatie toolbox integreren we ons inzicht in het watersysteem met kennis over de logistiek. Deze economische component maakt het extra interessant

Mark van Koningsveld, TU Delft

Programmalijn Water en Logistiek