Datum en tijd: 25 mei, van 16:00 tot 17:00 uur

Je kunt dit webinar hier terugkijken.

Presentaties:

Het programma Anders Omgaan Met Data (AOMD) en de kwartiermaker Artificiële Intelligentie (AI) organiseren een webinar over quantum technologie.

Quantum Technologie is een nieuwe technologie die nieuwe en vergaande mogelijkheden biedt om uitdagingen als veilige communicatie en complexe rekenproblemen te lijf te gaan. De belofte van deze nieuwe aanpak trekt de aandacht en zorgt voor grote investeringen van kennisinstellingen, grote industrie, overheid en venture capital. Nederland heeft een zeer sterke positie.

Host en sprekers

Dit webinar wordt gehost door Petra Delsing, kwartiermaker AI bij IenW. Vervolgens delen verschillende sprekers hun kennis over dit onderwerp:

  • Kees Eijkel is Directeur Business Development voor QuTech, ons Nationaal Icoon voor quantum, en heeft een ruime ervaring in technologie en de valorisatie daarvan.

Kees zal de ontwikkeling over de afgelopen 10 jaar, de huidige stand der technologie en de vooruitzichten over de komende periode laten zien, geredeneerd vanuit de technologie zelf.

  • Maran van Heesch is werkzaam als scientific consultant bij TNO met een sterke focus op toegepaste cryptografie en quantum applicaties, waaronder post-quantum cryptografie en quantum cryptografie. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het quantum portfolio van de ICT en Defense, Safety & Security unit binnen TNO.
    Maran zal ingaan op de toepassing en de verwachting van de quantum technologie voor de komende jaren, en wat je nu al kan doen om hier op voor te bereiden.
  • Germain van der Velden werkzaam bij IenW vertelt over de toekomstplannen van IenW op quantum technologie.

Meeting

Als consultancy bedrijf moet je vaak door allerlei hoepels van inkoop en regelgeving heen springen om in projecten te mogen uitvoeren. Bij DigiShape werkt dat anders: je bent met gelijkgestemden van zowel overheden als commerciële partijen in gesprek en inventariseert samen welke mogelijke oplossingen er zijn voor de problemen die er spelen. Dat geeft veel positieve energie.

Bart van Mierlo, PeriPlus

Organisatie en partners