Windmolen

Op woensdag 5 oktober organiseren we een werksessie 'Digitale Noordzee - van data naar business case' bij Arcadis in Amersfoort. Het doel van deze sessie is om input te verzamelen voor het Nationaal Groeifonds voorstel 'Impuls Digitale Noordzee,' dat bij het Rijk in ontwikkeling is. Tijdens de werksessie werken we aan concrete business cases, die in dit voorstel kunnen worden opgenomen.

Praktische gegevens

 

Verzoek aan iedereen die input wil leveren

Ook als je niet bij de werksessie aanwezig kunt zijn, ontvangt het schrijfteam graag jouw input. Via deze link vind je een vragenlijst en een nadere toelichting. Stuur docxdeze vragenlijst (hier een pdftoelichting) uiterlijk 30 september retour, dat geeft ons de mogelijkheid jouw input goed te verwerken. Als je naar de werksessie komt, dan helpt de vragenlijst jou ook bij de voorbereiding ervan.

Achtergrond en aanleiding voor deze sessie

Het Nationaal Groeifonds (NGF) biedt bedrijven, overheden en kennisinstellingen de kans om eenmalige impulsen te geven aan economische groei. Het Rijk werkt in dit kader aan het voorstel "Impuls Digitalisering Noordzee", waaraan we als DigiShape vanaf het begin hebben meegewerkt. De economische waarde van de Noordzee is groot (ca 24 mld/jr) en de belangen zijn breed. Om activiteiten te stimuleren, veiligheid te waarborgen en de grenzen van een gezond ecosysteem te bewaken, is steeds meer informatie nodig. Deze toenemende informatievraag vraagt om innovatieve datainwinning, digitale connectiviteit en gestandaardiseerde informatiesystemen.

In de werksessie op 5 oktober gaan we samen aan de slag om tot concrete voorstellen te komen voor impulsfinanciering, waarmee de economische waarde van de Noordzee wordt versterkt én bij voorkeur ook de veiligheid en ecologie. We beginnen met een inventarisatie van mogelijke business cases, prioriteren deze en maken vervolgens een eerste aanzet voor de uitwerking ervan. Zo heb je een concrete stem in de aanvraag die uiteindelijk naar het Nationaal Groeifonds gaat.

Opzet werksessie

  • Korte inleiding over het NGF voorstel en het proces om daar te komen

  • Inventarisatie mogelijke businesscase

  • Prioritering

  • Uitwerken top 3 business cases

Meeting

Als consultancy bedrijf moet je vaak door allerlei hoepels van inkoop en regelgeving heen springen om in projecten te mogen uitvoeren. Bij DigiShape werkt dat anders: je bent met gelijkgestemden van zowel overheden als commerciële partijen in gesprek en inventariseert samen welke mogelijke oplossingen er zijn voor de problemen die er spelen. Dat geeft veel positieve energie.

Bart van Mierlo, PeriPlus

Organisatie en partners