MARIN SMB model in golvenOp dinsdag 5 juli is er een DigiShape dag bij MARIN in Wageningen. Op het programma staan de onderwerpen hergebruik van data, betrouwbaarheid van mariene data en maritieme en ecologische uitdagingen op de Noordzee. Aansluitend is er een rondleiding langs de faciliteiten van MARIN. Kies jouw sessies of kom de hele dag, we zien je graag in Wageningen!

Datum en locatie

  • Dinsdag 5 juli 10.00 - 17.00 uur
  • Locatie: MARIN, Haagsteeg 2, 6708 PM Wageningen

 

Aanmelden

Meld je hier aan

Deze DigiShape dag is een aanrader voor iedereen die bezig is met het inwinnen en delen van data, en voor iedereen die afhankelijk is van het gebruik van deze data! We starten breed en zoomen gedurende de dag in op toepassingen in het Noordzee domein.

Aanmelden kan tot en met vrijdag 1 juli.

Programma (hieronder een uitleg per sessie)

10.00 uur: FAIR datamanagement
11.30 uur: Betrouwbaarheid mariene data
13.00 uur: Lunch (wordt verzorgd)
14.00 uur: “Puzzel Noordzee”: met maritieme en ecologische uitdagingen
15.30 uur: Rondleiding MARIN en aansluitend borrel
17.00 uur: Einde programma

Over de sessies

10.00 - FAIR datamanagement

Hergebruik van (onderzoeks)data maakt ons werk effectiever, verhoogt de transparantie en creëert mogelijkheden voor innovatieve oplossingen. Om doorbraken met data science te bereiken, is domein expertise van essentieel belang. Steeds meer en steeds vaker wordt data openlijk beschikbaar gesteld, waardoor hergebruik van data in theorie makkelijker wordt. Maar dat wil echter niet zeggen dat alle data zonder meer ook kàn worden hergebruikt. Het toepassen van de FAIR-principes op de data is een manier om hergebruik te borgen.

De internationale FAIR-principes voor wetenschappelijk datamanagement en data stewardship werden in 2016 gepubliceerd in Scientific Data, een online uitgave van Nature Magazine. De auteurs wilden richtlijnen geven om de vindbaarheid, toegankelijkheid, uitwisselbaarheid en het hergebruik van digitale middelen te verbeteren. Maar wat is nu FAIR, hoe kun je dat toepassen op je eigen data en tegen welke uitdagingen loop je aan?

In deze werksessie geven we een korte introductie FAIR datamanagement en gaan daarna met elkaar in gesprek tegen welke uitdagingen we aanlopen en hoe deze uitdagingen aangepakt kunnen worden.

FAIR datamanagement is niet eenvoudig. We verwachten dan ook niet dat we tijdens deze sessie op alle uitdagingen een antwoord hebben. Daarom willen we de kracht van DigiShape gebruiken om ook na deze sessie met een groep geïnteresseerde DigiShapers structurele oplossingen te bedenken met betrekking tot FAIR datamanagement in onze sector.

Deze sessie is interessant voor iedereen uit die ofwel vanuit databeheer, ofwel als eindgebruiker van de data, belang heeft bij goede afspraken over betrouwbaarheid van data.

Sprekers: Gert-Jan Schotmeijer (Deltares) en Rina Clemens (Witteveen+Bos)

11.30 - Betrouwbaarheid mariene data

Steeds meer toepassingen, zowel op land als op zee, zijn afhankelijk van data. Voor alle infrastructurele ontwikkelingen op zee is het van groot belang om nauwkeurig de ligging van kabels, pijpleidingen en archeologisch waardevolle locaties te kennen. Gelukkig worden onder het adagium van Open Data steeds meer databronnen opengesteld. Maar hoe weet je nu of deze betrouwbaar zijn? En als er meerdere bestanden in omloop zijn, welke bevat dan de meest actuele gegevens?

In deze werksessie delen we een aantal voorbeelden en gaan we met elkaar op zoek naar oplossingen om de betrouwbaarheid van databronnen te vergroten. Daarbij kijken we zowel naar nieuw in te winnen data als naar historische databronnen.

Bart van Mierlo (PeriPlus) leidt de sessie in door zijn ervaringen te delen met SonarReg (maritieme archeologie) en data over kabels en pijpleidingen. Barbara Schoute (Informatiehuis Marien) legt vervolgens uit hoe hieraan gewerkt wordt door standaardisatie afspraken bij groot interdisciplinair onderzoek aan transitie op de Noordzee (MONS). Peter Thijsse (MARIS) vertelt daarna over wat er mogelijk is in de Digitwin Noordzee en wat ervoor nodig is om hierin up to date te blijven, onder andere op het gebied van de FAIR dataprincipes. 

Deze sessie is interessant voor iedereen uit die ofwel vanuit databeheer, ofwel als eindgebruiker, belang heeft bij goede afspraken over betrouwbaarheid van mariene data.

14.00 - “Puzzel Noordzee”: met maritieme en ecologische uitdagingen

Scheepvaartveiligheid is recentelijk opnieuw in de aandacht geweest rondom de driftende Julietta D die meerdere objecten heeft geraakt. Scheepvaartongevallen lijken vooral mensen en materieel te betreffen en minder de omgeving, maar potentieel kan de inhoud van schepen en/of containers bij verlies grote milieu impact hebben. Naast de brandstoffen die ze bij zich hebben, kunnen een chemische lading, inhoud van containers en reguliere emissies (incl. geluid) het watermilieu en wat erin leeft beïnvloeden. Met de inperking van de ruimte, het toenemend aantal objecten en de groter wordende schepen nemen de risico’s significant toe.

Vanuit verschillende hoeken wordt er veel data en informatie verzameld over de Noordzee, zowel maritieme als marine. Na een korte inleiding over de uitdagingen met betrekking tot de “puzzel Noordzee”, nodigen we de deelnemers uit om samen na te denken over hoe we de uitdagingen met betrekking tot scheepvaartveiligheid in combinatie met de gevolgen voor de ecologie kunnen inperken. Welke data hebben we hiervoor nodig? Welke verbindingen moeten er gelegd worden en tot welke maatregelen kan (of moet) dit leiden? En kunnen we wellicht iets leren van (data)oplossingen vanuit andere vakgebieden?

Yvonne Koldenhof van MARIN neemt je in deze vraagstukken mee.

15.30 - Rondleiding langs de faciliteiten van MARIN en aansluitend borrel

MARIN is een wereldwijd erkend topinstituut voor hydrodynamisch en nautisch onderzoek. Tijdens deze rondleiding krijg je een korte kennismaking met MARIN’s fysieke faciliteiten, zoals de model basins en simulatoren.

De model basins betreffen de intensief gebruikte testomgevingen voor schepen op zee waarin zowel onderzoek naar de inzetbaarheid, emissies (geluid en stoffen) als naar de veiligheid van schepen wordt uitgevoerd.

De simulatoren worden primair ingezet voor de operationele veiligheid van varende schepen in hun omgeving met name om en nabij kunstwerken en andere schepen en voor de verbetering van de menselijke interactie, vaardigheden en operationele aanpak.

Zeewering West-Kapelle

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om een data gedreven organisatie te worden. Dit kunnen we alleen realiseren in samenwerking met anderen. Voor het natte domein is Digishape hiervoor een onmisbare motor

Roeland Allewijn, Rijkswaterstaat

Over Digishape