Op 29 september organiseren we een werksessie met als doel input te leveren voor het Nationaal Groeifonds voorstel dat in ontwikkeling is met de titel 'De Digitale Noordzee'. Als DigiShape richten we ons binnen dit voorstel vooral op de toepassing. De kernvraag daarbij is: hoe komen we van data tot krachtige (nieuwe) business cases?

Locatie en agenda volgen binnenkort.

Dataopslag en uitwisseling

We werken zoveel mogelijk met open source producten en willen de tool zo goed mogelijk laten aansluiten op het daadwerkelijke gebruik. Daarom organiseren we in elke fase van het project workshops met de DigiShape community om input en feedback te vragen van eindgebruikers en specialisten. Zo krijgen we een compleet beeld van de mogelijke databronnen en kijken we ook samen naar de benodigde functionaliteit en de analysemogelijkheden.

Joost Stenfert, HKV Lijn in Water

Programmalijn Dataopslag en Uitwisseling