woman 2354157 1920Op donderdag 24 juni, om 15:30 uur organiseren we een werksessie rond het thema 'toepassing van innovatieve data inwinningstechnieken'. De volgende onderwerpen komen hierbij o.m. aan bod:

  1. citizen science gericht op waterkwaliteit (technologie, IOT sensoren)
  2. citizen science gericht op biodiversiteit (waarnemingen, communicatie)
  3. sensornetwerken / IoT, zoals Ferrybox, sensorplatforms, swarms

Het definitieve programma volgt zo spoedig mogelijk.

Je kunt je hier opgeven voor deze bijeenkomst.

Zeewering West-Kapelle

Met de use case Logistieke simulatie toolbox integreren we ons inzicht in het watersysteem met kennis over de logistiek. Deze economische component maakt het extra interessant

Mark van Koningsveld, TU Delft

Programmalijn Water en Logistiek