Programma volgt

Locatie

LEF Center

Griffioenlaan, Utrecht

Informatie over de DigiShape dagen

Elke vier weken organiseren we een DigiShape dag om te werken aan de verschillende use cases. Je kunt ook zelf een werksessie organiseren om een nieuwe use case te introduceren.

Wil je meedoen? Neem dan contact op met de aanjager van DigiShape Chris Karman: chris@digishape.nl. Het programma van een DigiShape dag bestaat ruwweg uit drie blokken:

  • ochtendprogramma met parallelle werksessies
  • gezamenlijke werklunch (netwerken, uitwisselen van informatie)
  • middagprogramma met parallelle werksessies

Deelname is gratis. We verwachten dat iedereen aanwezig is bij de lunch (ook als je alleen aan het ochtend of middagprogramma deelneemt), zodat we maximaal van de gelegenheid gebruik kunnen maken om kennis en informatie uit te wisselen.

Zeewering West-Kapelle

Met de DigiShape use case Markermeer-IJmeer willen we door het combineren van data en het gebruiken van innovatieve data science en bewerkingstechnieken een completer beeld krijgen van het doorzicht in het Markermeer en IJmeer.

Marcel Kotte, Rijkswaterstaat

Use case Markermeer-IJmeer