woman 2354157 1920Op donderdag 24 juni, om 15:30 uur organiseren we een werksessie rond het thema 'toepassing van innovatieve data inwinningstechnieken'. De nadruk ligt daarbij op:

  1. citizen science gericht op waterkwaliteit (technologie, IOT sensoren)
  2. citizen science gericht op biodiversiteit (waarnemingen, communicatie)
  3. sensornetwerken / IoT, zoals Ferrybox, sensorplatforms, swarms

 

Het doel van deze bijeenkomst is het identificeren van compacte projecten om (bewezen) concepten naar de praktijk te brengen en in beeld te brengen welke concepten perspectief bieden en kunnen aan een vragende partij gekoppeld kunnen worden.

 Je kunt je hier opgeven voor deze bijeenkomst over Innovatie Datainwinningstechnieken.

 De agenda ziet er als volgt uit: 

15:30 Korte introductie
15:35 Inleiding door Hans van der Woerd (IVM-VU) en Janet Anstee (CSIRO): Citizen Science for Water Quality
15:50 Inleiding door Arnold van Vliet (WUR): Sociale aspect van Citizen Science
16:05 Inleiding door Jos Oudenhoven (IMEC): Sensoren en IoT
16:20 Discussie over knelpunten en oplossingen in breakout groepen
17:00 Einde (borrel in het online DigiShape-café)

Tijdens de discussie sessies bespreken we onder meer de technische uitdagingen, validatie, communicatie, toepasbaarheid binnen kaders/taken/opdrachten en de acceptatiegraad van nieuwe technieken.

Dataopslag en uitwisseling

We werken zoveel mogelijk met open source producten en willen de tool zo goed mogelijk laten aansluiten op het daadwerkelijke gebruik. Daarom organiseren we in elke fase van het project workshops met de DigiShape community om input en feedback te vragen van eindgebruikers en specialisten. Zo krijgen we een compleet beeld van de mogelijke databronnen en kijken we ook samen naar de benodigde functionaliteit en de analysemogelijkheden.

Joost Stenfert, HKV Lijn in Water

Programmalijn Dataopslag en Uitwisseling