ihmviewerOp basis van de designsessie van 18 februari j.l., wordt momenteel nagedacht over de ‘core’ en de (data) architectuur van de viewer. Tijdens deze klankbordsessie bespreken we de belangrijkste kwesties: welke onderdelen vallen binnen de core, wat zijn de belangrijkste add-ons etc.

Je kunt je hier aanmelden!

Sluis

Door nieuwe technologische ontwikkelingen is het zeker dat we op een andere manier gaan varen. Maar hoe dat er precies uitziet, en welke gevolgen dat heeft voor onze infrastructuur, daar is nog geen eenduidig beeld over. Om hier een gezamenlijke aanpak voor te ontwikkelen, moeten we heel nauw samenwerken als watersector. Dat doen we binnen DigiShape.

Tom van der Schelde (RWS), programmalijn trekker Water en Logistiek

Programmalijn Water en Logistiek