Header WOW-dagOp donderdag 2 en vrijdag 3 juni 2022 organiseert de Breda University of Applied Science (BUas) een conferentie genaamd MUD: Marine | Urban | Development.

Tijdens de conferentie staat het samenkomen van aan de ene kant stedelijke/terrestrische en aan de andere kant mariene professionals centraal. De leidende gedachte hierin is dat beiden gebaseerd zijn op het plannen en sturen van ruimtegebruik en als zodanig van elkaars overeenkomsten en verschillen kunnen leren.

Meer informatie: https://www.buas.nl/samenwerken/conference-mud

Sluis

Door nieuwe technologische ontwikkelingen is het zeker dat we op een andere manier gaan varen. Maar hoe dat er precies uitziet, en welke gevolgen dat heeft voor onze infrastructuur, daar is nog geen eenduidig beeld over. Om hier een gezamenlijke aanpak voor te ontwikkelen, moeten we heel nauw samenwerken als watersector. Dat doen we binnen DigiShape.

Tom van der Schelde (RWS), programmalijn trekker Water en Logistiek

Programmalijn Water en Logistiek