Platform WOW organiseert samen met CROW een webinar-drieluik over Artificial Intelligence, actuele ontwikkelingen in data en welke vraagstukken daarbij horen. 

Op 13 oktober is het tweede webinar met als thema 'data en ethiek'. Privacy en dataverzameling in de openbare ruimte gaan niet altijd hand in hand. Deze bijeenkomst geeft handvaten over de (mogelijke) problemen met dataverzameling en welke dilemma’s daarin afgewogen moeten worden.

Meer informatie op de website van Platform WOW

  • Platform WOW brengt beheerders van de weg, vaarweg en het water samen.
  • CROW is één van de partijen die ervoor zorgt dat in Nederland de infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer goed geregeld is.
Zeewering West-Kapelle

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om een data gedreven organisatie te worden. Dit kunnen we alleen realiseren in samenwerking met anderen. Voor het natte domein is Digishape hiervoor een onmisbare motor

Roeland Allewijn, Rijkswaterstaat

Over Digishape