Dit webinar gaat over het DigiShape project MIJ-brein dat wordt uitgevoerd door HKV in opdracht van Rijkswaterstaat. De eerste sprint zit erop. Wat zijn de uitkomsten en wat is er nodig om verder te gaan?

Sinds het merengebied van Markermeer-IJmeer is afgesloten door de Houtribdijk, is het aantal en de verscheidenheid van vissen en planten fors afgenomen. De watersector is hard bezig om meer inzicht te krijgen in de oorzaken hiervan. “Het MIJ-brein brengt zo’n beetje alles bij elkaar wat wordt gemeten op, in en rondom het Markermeer / IJmeer” licht Joost Stenfert van HKV lijn in water toe. “We ondersteunen dit met krachtige visualisaties, zodat gebruikers bij hun onderzoek en beleidsstudies hun huidige inzichten aan nieuwe data staven, maar ook op ontdekkingsreis kunnen gaan om tot geheel nieuwe inzichten te komen.”

Benieuwd? In het webinar laten we je zien hoever de tool nu is en krijg je de kans om mee te denken over nieuwe ontwikkelrichtingen voor het Markermeer-IJmeer èn daarbuiten.

 

 

Informatie over de DigiShape dagen

Elke vier weken organiseren we een DigiShape dag om te werken aan de verschillende use cases. Je kunt ook zelf een werksessie organiseren om een nieuwe use case te introduceren.

Wil je meedoen? Neem dan contact op met de aanjager van DigiShape Chris Karman: chris@digishape.nl. Het programma van een DigiShape dag bestaat ruwweg uit drie blokken:

  • ochtendprogramma met parallelle werksessies
  • gezamenlijke werklunch (netwerken, uitwisselen van informatie)
  • middagprogramma met parallelle werksessies

Deelname is gratis. We verwachten dat iedereen aanwezig is bij de lunch (ook als je alleen aan het ochtend of middagprogramma deelneemt), zodat we maximaal van de gelegenheid gebruik kunnen maken om kennis en informatie uit te wisselen.

Zeewering West-Kapelle

Met de DigiShape use case Markermeer-IJmeer willen we door het combineren van data en het gebruiken van innovatieve data science en bewerkingstechnieken een completer beeld krijgen van het doorzicht in het Markermeer en IJmeer.

Marcel Kotte, Rijkswaterstaat

Use case Markermeer-IJmeer