Platform WOW organiseert samen met CROW een webinar-drieluik over Artificial Intelligence, actuele ontwikkelingen in data en welke vraagstukken daarbij horen. 

Op 10 november oktober is het derde webinar met als thema 'voorspellend onderhoud'. Met de data die tegenwoordig verzameld (kan) worden, zijn steeds betere voorspellingen te maken over de staat van het areaal in de toekomst. We gaan in op de mogelijkheden en hoe het werkt.

Meer informatie op de website van Platform WOW

  • Platform WOW brengt beheerders van de weg, vaarweg en het water samen.
  • CROW is één van de partijen die ervoor zorgt dat in Nederland de infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer goed geregeld is.
Zeewering West-Kapelle

Met de use case Logistieke simulatie toolbox integreren we ons inzicht in het watersysteem met kennis over de logistiek. Deze economische component maakt het extra interessant

Mark van Koningsveld, TU Delft

Programmalijn Water en Logistiek