Dit webinar draait om de DigiShape programmalijn richt zich op Multicloud en Datastandaardisatie. De hoofdvraag van de programmalijn is ‘Waarin biedt cloud-technologie meerwaarde bij het integreren van diensten en hoe kan dit toegepast worden in samenwerkingen op een manier dat belangen tevens gewaarborgd blijven?’

De door ons voorgestelde aanpak levert het volgende op:

  • inzicht in hoe een multi-cloud-ecosysteem kan worden vormgegeven, wat hierin wel en vooral ook niet werkt ;
  • inzicht in hoe standaardisatie van data hierin wordt meegenomen, zodat het bijdraagt aan de gewenste oplossing zonder dat dit onnodig veel tijd vraagt;
  • inzicht in de diversiteit in mogelijkheden die cloud-technologie biedt, zodat ervaring wordt opgedaan met de te maken afwegingen om deze technologie optimaal (en met variatie) te gebruiken;
  • een concreet uitgewerkte casus, waarvoor gezamenlijk met een eerste groep belanghebbenden het proces wordt doorlopen tot het realiseren van een multi-cloud, met inzicht in de afwegingen en afspraken die nodig zijn om deze te realiseren;
  • nieuw handelingsperspectief om als sector op basis van nieuwe ontwerpprincipes, met behulp van cloud-technologie, een actueel vraagstuk - in samenwerking - op te pakken.

Programma

Een gedetailleerd programma van het webinar volgt later

Informatie over de DigiShape dagen

Elke vier weken organiseren we een DigiShape dag om te werken aan de verschillende use cases. Je kunt ook zelf een werksessie organiseren om een nieuwe use case te introduceren.

Wil je meedoen? Neem dan contact op met de aanjager van DigiShape Chris Karman: chris@digishape.nl. Het programma van een DigiShape dag bestaat ruwweg uit drie blokken:

  • ochtendprogramma met parallelle werksessies
  • gezamenlijke werklunch (netwerken, uitwisselen van informatie)
  • middagprogramma met parallelle werksessies

Deelname is gratis. We verwachten dat iedereen aanwezig is bij de lunch (ook als je alleen aan het ochtend of middagprogramma deelneemt), zodat we maximaal van de gelegenheid gebruik kunnen maken om kennis en informatie uit te wisselen.

Zeewering West-Kapelle

Met de DigiShape use case Markermeer-IJmeer willen we door het combineren van data en het gebruiken van innovatieve data science en bewerkingstechnieken een completer beeld krijgen van het doorzicht in het Markermeer en IJmeer.

Marcel Kotte, Rijkswaterstaat

Use case Markermeer-IJmeer