DigiShape is een open innovatieplatform van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samen de potentie van digitalisering voor de watersector willen benutten. We werken samen in use cases, waarin we als een open community experimenteren met beschikbare data, nieuwe data en geavanceerde technieken. Zo komen we sneller tot innovaties in onze wateropgaven.

dsd 20 2 20 zaalIn tegenstelling tot ons eerder bericht, zal de DigiShape dag van 25 november online plaatsvinden. Daarbij maken we gebruik van onze interactieve DigiShape omgeving. Dus gewoon netwerken!

Je kunt je hier inschrijven tot en met dinsdag 23 november. Je ontvangt dan op 24 november van ons de instructies om in te loggen.

  

We hebben een mooi programma voor jullie gemaakt, waarin veel ruimte is voor je eigen inbreng. En natuurlijk veel gelegenheid om te netwerken:

 • 09:30 ontvangst in het online DigiShape Café met (zelf gezette) koffie, bijpraten met je DigiShape partners

 • 10:00 DigiTwin Noordzee
  • Je krijgt een update van de laatste ontwikkelingen door het team, dat het afgelopen jaar heeft gewerkt aan de doorontwikkeling van dit veelzijdige instrument. Er is veel ruimte voor discussie, zowel over de toepassing als ook over de gebruikte methoden.

 • 12:00 lunchpauze. Eet je boterhammetje achter de PC in gezelschap van je collega DigiShapers
  • Gezamenlijke lunch (zowel de ochtend- als de middag deelnemers eten mee), waarin we je bijpraten over de laatste ontwikkelingen binnen ons innovatieplatform.

 • 13:00 Kennisdeelsessie datascience
  • Een hands-on sessie waarin je jouw datascience uitdagingen kunt voorleggen aan je collega's om oplossingen en nieuwe inzichten kunt krijgen voor jouw toepassing. Geen gelikte verhalen, maar met elkaar aan de slag!

 • 14:30 koffie/theepauze in het online DigiShape Café

 • 15:00 Vaarweg corridor simulatie
  • In verschillende projecten worden scheepvaartbewegingen en scheepsemissies gesimuleerd. In deze sessie krijg je een korte pitch vanuit de verschillende projecten en gaan we daarna in discussie over CO2 emissie rekenmethoden, databeschikbaarheid en complexe modellogica

 • 17:00 Afsluiting en napraten in het online DigiShape café

Open innovatie

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden combineren hun data en kennis om de watersector te innoveren. We werken open source en experimenteren met nieuwe digitale ontwikkelingen.

Kom naar een DigiShape dag

Data science

We richten ons specifiek op de grote potentie van digitalisering voor de watersector. Met behulp van data science en digitalisering ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor concrete uitdagingen waar we voor staan.

Meer over DigiShape

Projecten

We werken multidisciplinair samen aan de uitdagingen van de partners. Dat zijn concrete wateropgaven waarvoor we met een innovatieve digitale aanpak betere en efficiëntere oplossingen kunnen vinden.

Ga naar de projecten

Voor wie?

Iedereen met een verantwoordelijkheid voor het watersysteem. Daarnaast mensen die bij kunnen dragen met technieken als data science, machine learning of artificial intelligence.

Informeer naar de mogelijkheden

Stroming en concentraties in en nabij de haven van Harlingen

Sluit je aan!

Binnen DigiShape kan iedere partner een use case inbrengen en daarmee gebruik maken van de kennis en expertise van de DigiShape community. Vanuit de gedachte van open innovatie kan iedereen op elk moment aanhaken.

Werk jij in een project waarin digitalisering een rol speelt? Heb je interesse om in een use case mee te werken? Of zie jij mogelijkheden om de watersector te innoveren? Stuur ons je bericht via info@digishape.nl!

Sluis

Door nieuwe technologische ontwikkelingen is het zeker dat we op een andere manier gaan varen. Maar hoe dat er precies uitziet, en welke gevolgen dat heeft voor onze infrastructuur, daar is nog geen eenduidig beeld over. Om hier een gezamenlijke aanpak voor te ontwikkelen, moeten we heel nauw samenwerken als watersector. Dat doen we binnen DigiShape.

Tom van der Schelde (RWS), programmalijn trekker Water en Logistiek

Programmalijn Water en Logistiek